of 62284 LinkedIn

Streep door goedkoop parkeren in Veenendaal

De gemeente Veenendaal mag geen ‘slagboomparkeren’ aanbieden voor een tarief dat onder de kostprijs ligt. Rotterdamse rechtbank heeft een eerdere uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt over de Veenendaalse parkeertarieven deze week bevestigd.

De gemeente Veenendaal mag geen ‘slagboomparkeren’ aanbieden voor een tarief dat onder de kostprijs ligt. De Rotterdamse rechtbank heeft een eerdere uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt over de Veenendaalse parkeertarieven deze week bevestigd.

Tarieven

De zaak speelt al enkele jaren. De gemeente heeft zelf drie parkeergarages in beheer, waar tegen een laag tarief geparkeerd kan worden. Te laag, vindt parkeerbedrijf Q-Park. Het bedrijf heeft zelf ook een parkeergarage in Veenendaal, evenals twee andere commerciële bedrijven. Volgens Q-Park zijn de parkeertarieven die de gemeente Veenendaal in haar eigen parkeergarages hanteert niet kostendekkend. Het verlies in de exploitatie van de garages wordt gecompenseerd met belastinggeld. Maar volgens de Wet markt en overheid mag een gemeente geen publieke middelen gebruiken voor activiteiten die een commercieel bedrijf ook uitvoert. Dat verstoort het gelijke speelveld met het bedrijfsleven. De ACM eiste in 2017 dat Veenendaal haar tarieven aanpast of andere maatregelen neemt.

 

Bezwaar

De gemeente tekende echter bezwaar aan. Volgens Veenendaal is het parkeren in de eigen parkeergarages onderdeel van het algemene parkeerbeleid, waaronder ook het straat- of vergunningparkeren valt. De gemeente nam de baten daarvan ook mee in de uiteindelijke kosten. Het gaat om een dienst: het aanbieden van parkeerplaatsen.

 

Concurrentie

Maar de rechter is het daarmee nu oneens. Het parkeren achter een slagboom is een andere economische activiteit, en daarom mag er geen oneerlijke concurrentie plaatsvinden door het onder de kostprijs aanbieden van parkeerplekken achter een slagboom. Die vrijheid heeft de gemeente wel als het gaat om parkeren langs de straat.

 

Duidelijkheid

Volgens de ACM zorgt deze uitspraak voor meer duidelijkheid bij bedrijven en overheden over wanneer een activiteit onder de mededingingsregels valt. Ook is het nu duidelijker welke kosten doorberekend moeten worden en welke baten buiten beschouwing gelaten moeten worden.

 

Maatregelen

In een reactie laat een woordvoerder namens de gemeente Veenendaal weten dat die het betreurt dat ze niet in het gelijk is gesteld door de rechter. Naar aanleiding van het eerdere besluit van de ACM zegt de gemeente al maatregelen te hebben genomen. 'Er is in januari 2018 een Besluit genomen door de gemeenteraad van Veenendaal dat regelt dat het parkeren in de gemeentelijke garages op alle dagen tegen marktconforme tarieven als een algemeen belang is aangewezen. Hiermee is de wet Markt en Overheid niet meer van toepassing.' Verdere aanpassing van de parkeertarieven is daarom niet nodig. De gemeente bestudeert de uitspraak en neemt daarna een beslissing over eventueel verdere juridische stappen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.