of 59821 LinkedIn

‘Statiegeld op klein PET onvermijdelijk’

Maarten Goorhuis van NVRD, een belangenorganisatie van de afvalbranche waar ook veel gemeentelijke reinigingsdiensten zijn aangesloten, voorziet dat de Europese plannen onvermijdelijk leiden tot de invoering van statiegeld op kleine PET in ons land. Met de plasticstrategie wil de EU milieuvervuiling in de oceanen door single used plastics (SUP’S) aanpakken.

De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes wordt steeds onvermijdelijker. De reden: de Europese plasticstrategie waarover het Europees Parlement komende week praat, geeft de strengere plasticflesjesaanpak die het kabinet in maart aankondigde, extra wind in de rug. 

Maarten Goorhuis van NVRD, een belangenorganisatie van de afvalbranche waar ook veel gemeentelijke reinigingsdiensten zijn aangesloten, voorziet dat de Europese plannen onvermijdelijk leiden tot de invoering van statiegeld op kleine PET in ons land. Met de plasticstrategie wil de EU milieuvervuiling in de oceanen door single used plastics (SUP’S) aanpakken. Die plasticstrategie gaat niet alleen over statiegeld op flesjes: ook wordt er gesproken over een verbod of beperking van plastic wattenstaafjes, plastic bestek en een serie van andere producten die schadelijk zijn voor het milieu. Andere producten zoals ballonnen en hygiëneproducten moeten een waarschuwing krijgen dat ze het milieu schaden.

Opruimkosten
Volgens de Europese plannen moet in 2025 90 procent van de PET-flessen gescheiden worden ingezameld. Lidstaten kunnen kiezen of ze dat bereiken via statiegeld of dat ze het de producent laten oplossen, via zogeheten producentenverantwooordelijkheid. Dat betekent dat producenten een rol hebben in de afvalinzameling. Dat kan een financiële rol zijn, waarbij de consument een opslag betaalt, die aan overheden wordt doorgegeven als bijdrage aan opruimkosten.

Ook wordt er over gesproken dat flesjes voor een bepaald percentage uit gerecycled materiaal moeten bestaan. Verder debatteert het Europees Parlement over de doppen: die moeten in de huidige voorstellen aan de flesjes bevestigd zijn, zodat er geen losse doppen meer in het milieu terechtkomen. Het zijn allemaal stappen om, bij te dragen aan een circulaire economie en daar gelooft Nederland ook in.

15 cent per flesje
Het kabinet formuleerde eerder dit jaar strengere recycledoelstellingen: per 2020 moet 90 procent van de kleine flesjes worden gerecycled en moet het aantal flesjes dat in het milieu komt, met 70 tot 90 procent verminderen. Als de verpakkingsindustrie dat in het najaar van 2020 niet haalt, dan gaat er per 1 januari 2021 een statiegeld van 10 tot 15 cent per flesje gelden. Over statiegeld op klein PET wordt al zeker vijftien jaar gedebatteerd. De dranken- en verpakkingsindustrie ziet statiegeld niet zitten. Dat heeft te maken met economische belangen: het levert een hoop gedoe op en het kost geld. Statiegeldinvoering levert de gemeenten circa 90 miljoen euro per jaar op, bleek vorig najaar uit een rapport van CE Delft. Ze besparen vooral op reinigingskosten.

Coca Cola
In Europa woedt momenteel een harde strijd om de plasticstrategie, zegt een beleidsmedewerker van een fractie in het EU-parlement. Een voorbeeld daarvan staat op de site van Recycling Netwerk Nederland. Daar staat een lobbybrief van Danone, Nestle en Coca Cola, en Pepsi waarin ze beloven te streven naar betere maatregelen dan het bevestigen van de dop aan de fles.

Belanghebbenden
Na de parlementaire behandeling van maandag volgt overleg tussen de wetgevers, het parlement en de Raad waarin de lidstaten zitten en de Europese Commissie. Een compromis is voorzien voor december en als dat wordt gehaald, ligt er in het voorjaar van 2019 een compleet voorstel voor parlement en Raad. Maar dat compromis is nog geen gelopen race, zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk Benelux. ‘Oostenrijk, de voorzitter van de Europese Raad heeft in een conceptvoorstel 75 procent recyclen gezet per 2025 en 90 procent per 2030. Als dat het zou worden, is het maar de vraag of we die 90 procent dan echt halen, want iedereen heeft dan al recyclesystemen gebaseerd op 75 procent en dan willen belanghebbenden daaraan vasthouden. Dan gooi je het kind met het badwater weg.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Derk Jan (Functioneel beeheerder) op
Statiegeld invoeren helpt natuurlijk wanneer het bedrag 0,10 wordt. Het moet minstens € 1,- per flesje/blikje zijn dan heb je een stimulans om het weer in te leveren. Wanneer het dan wel wordt weggegooid kunnen kinderen een leuk zakcentje verdienen door het op te ruimen en in te leveren.
Door Thieu Trum op
@Kees nieuwenhuizen,
Omdat de zooi linksom of rechtsom opgeruimd moet worden betaalt iedereen daar nu via (gemeentelijke) belastingen aan mee.
De kosten van een statiegeldsysteem echter worden door de degenen die die flesjes kopen gedragen. De 'vervuiler' betaalt dan zoals dat hoort.
En het weggooien van afval zit (in het algemeen) stomweg in onze genen. We hebben het honderdduizend jaar kunnen doen maar omdat alles afbreekbaar was, was dat geen enkel probleem. Pas in het 'plastic tijdperk' werd het wel een groot probleem.
Er moet daarom een (financiëel) voordeel tegenover staan (statiegeld) om die zooi niet weg te gooien.
Door Kees Nieuwenhuizen op
Alleen omdat een groot aantal inwoners van ons land het normaal vindt om afval op straat of andere plekken weg te gooien, moeten allerlei kostbare maatregelen bedacht worden. Laten we daarbij niet vergeten dat we de kosten daarvan met z'n allen (de consumenten) moeten dragen! Want linksom of rechtsom worden kosten van een product bij de koper neergelegd. Waar anders?
Door t. faber op
Het bedrijfsleven heeft lak aan het milieu. Geld verdienen, daar gaat het om. Dat is evident. Politiek Den Haag loopt, zo blijkt keer op keer, aan de leiband van dat bedrijfsleven. Kortom, ons landsbestuur interesseert het milieu ook geen moer. Want, statiegeld op verpakkingen zoals blik en plastic is wel degelijk zonder al te veel bezwaren mogelijk. Waarom kan een statiegeldstelsel in bijv. Duitsland en Scandinavie wel en hier niet?
Door Toine Goossens op
Binnen de huidige bestuursstructuur is het recycling systeem niet te optimaliseren.

Inzameling en verwerking van afval dient net als het innen van belastingen een landelijke verantwoordelijkheid te zijn. Alle partijen die betrokken zijn bij dit dossier zijn landelijk georganiseerd. Met een dwarsligger als uitzondering: De Nederlandse gemeenten.

Met de VNG kunnen de andere partijen geen landelijke afspraken maken, iedere gemeente beroept zich op haar lokale autonomie, 'Het Huis van Thorbecke' . Dat de samenleving nu, meer dan 160 jaar later, andere eisen stelt, interesseert gemeenten geen zier.

Alle veranderingen op dossiers rondom Omgevingsvraagstukken tonen keer op keer aan dat gemeenten alleen maar vertragen, beren op de weg leggen en identieke uitvoering frustreren door allemaal zelf het wiel te willen uitvinden. Daardoor en alleen daardoor, is het onmogelijk landelijke normeringen en landelijk identieke systemen en organisaties in te stellen en op te richten.

Inzameling en hergebruik zijn grootschalige logistieke processen. Nederland is de Europese voorloper op het gebied van organiseren en uitvoeren van effectieve logistiek. Daarbij staat altijd en overal systeemintegratie centraal. De Nederlandse gemeenten frustreren het permanent om ook voor inzameling en hergebruik tot systeemintegratie te komen.

Of de uitvoering dan met of zonder statiegeld plaats vindt is van ondergeschikt belang. Het systeem dient te functioneren en dat kan met de huidige rol van gemeenten per definitie niet.
Door Math Oehlen (Beleidsmedewerker afval) op
Ons eigen kabinet heeft op het oorspronkelijke voorstel van het toenmalige voorzitterschap, om 90% in te zamelen, ingebracht om er 90% recycling van te maken. Daarmee de kern van de zaak, het vrijwaren van het fysieke milieu van zwerfvuil, een slechte dienst bewijzend. Verleggen van de focus naar het recycle doel opent immers de deur naar een permanente cyclus van weggooien en opvegen. Waarna via nascheiding en recycling alsnog het recycledoel gehaald kan worden. Precies waar het Nederlandse bedrijfsleven ook op inzet om statiegeld buiten de deur te houden. Het huidige voorzitterschap verlaagt dat recycledoel alleen nog maar naar 75%. Daarmee de door ons eigen kabinet open gezette deur nog verder open gooiend. Een deur die de ontsnappingsroute voor tegenstanders van statiegeld betekent. Er is dus nog veel te doen. Juist in ons eigen "gidslandje" waar het kabinet nota bene ook nog eens de blikjes over het hoofd wenst te zien. Duw die deur dicht en omarm statiegeld als enig middel. Statiegeld is immers het ultieme zelfsturende instrument om te komen tot een schonere leefomgeving. Leidt tot een andere maatschappelijke norm en gedrag. Zoals vele voorbeelden in Europa ook aantonen. Een permanente cyclus van weggooien en opvegen is dweilen met de kraan open. Europa begint bij onself.
Door Rutger (Toezichthouder) op
Statiegeld op kleine petflesjes èn blikjes; bij voorkeur €0,25 dat zet zoden aan de dijk en helpt tegen zwerfafval. Niet zwerfafval veroorzaken met een goed gevoel dat je een zwerver of scholier een beetje statiegeld laat verdienen. Het inzamelsysteem is er al. Nog beter: achter de retour machine meteen een shredder om het volume te reduceren.