Konikparden

De provincie heeft bepaald dat maximaal ongeveer 450 konikpaarden in het gebied mogen leven. Staatsbosbeheer wil daarom de vangweide bij het spoor aanleggen, zodat de beheerder boventallige dieren kan vangen om die te kunnen overplaatsen naar andere landen. De rechter oordeelt dat de vangweide nodig is om te voorkomen dat het aantal konikpaarden te groot wordt in de toekomst.

 

Hekken

Staatsbosbeheer wil onder meer hekken plaatsen, rasters aanleggen en nieuwe bosschages planten. De werkzaamheden die nu doorgang vinden, zijn binnen afzienbare tijd klaar en het gaat om een locatie waar weinig vogels zitten. 'Ganzen zijn bovendien opportunisten. Zij komen wel terug. Ze kennen het gebied. Verder zijn ze gewend aan de paarden. Als de vogels het te druk vinden, gaan ze wel ergens anders naartoe', concludeerde een ecoloog van Staatsbosbeheer vorige week in de rechtbank.

 

Nieuwe rechtszaak

Volgende week is er opnieuw een rechtszaak over de Oostvaardersplassen. Dan gaat het over de afschot van duizend edelherten in het gebied. Meerdere stichtingen hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie. (ANP)