of 64231 LinkedIn

Staat verplicht tot terugdringen broeikasgassen

De Nederlandse Staat is verplicht tot het nemen van maatregelen die ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2020 met minimaal een kwart is verminderd ten opzichte van 1990.
2 reacties

De Nederlandse Staat is verplicht tot het nemen van maatregelen die ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in 2020 met minimaal een kwart is verminderd ten opzichte van 1990. 

Urgenda
De Hoge Raad heeft dat vrijdag bepaald in de klimaatzaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Het oordeel werd door het aanwezige publiek met luid applaus ontvangen. 'De regering moet nu aan de slag, er is geen tijd te verliezen. Het sluiten van kolencentrales en megastallen zijn maatregelen die voor de hand liggen, maar die de regering telkens voor zich uitschuift', reageert milieuorganisatie Greenpeace. 

 

Definitief 

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen Urgenda en de overheid ten einde. De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling. In 2015 kreeg Urgenda voor het eerst gelijk van de rechtbank. Het vonnis hield stand voor het hof en is nu dus definitief.

 

In cassatie

Het kabinet was in cassatie gegaan omdat het van mening is dat niet de rechter, maar de politiek gaat over het tempo waarin de uitstoot dient af te nemen. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof dat de Staat de verantwoordelijkheid heeft om passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering. Het gaat daarbij om 'extreme hitte, extreme neerslag, de verstoring van eco-systemen en de stijging van de zeespiegel', somde de Hoge Raad-voorzitter op.

 

Welzijn bedreigd

'De levens, het welzijn en de leefomgeving van velen worden bedreigd, dat doet zich voor een deel nu al voor', oordeelde de Raad, die stelde dat onder het klimaatverdrag van de Verenigde Naties ieder land voor een klein deel verantwoordelijk is. 'Het argument dat de eigen uitstoot slechts gering is, kan een land daardoor niet ontslaan van de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen.'

 

Nog moeilijker 

Minister Eric Wiebes (Klimaat) moest eerder deze week toegeven aan de Tweede Kamer dat het nog moeilijker wordt voor het kabinet de doelen te halen dan gedacht. Uit nieuwe informatie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de CO2-uitstoot in 2020 waarschijnlijk 20 tot 21 procent lager ligt dan in 1990.

 

Nieuwe maatregelen 

Het PBL schatte begin vorige maand nog dat de CO2-uitstoot volgend jaar ongeveer 23 procent lager is dan in 1990. De lagere prognose komt volgens het planbureau onder meer doordat Nederlands gas vanwege de situatie op de energiemarkt aantrekkelijker is. De Tweede Kamer wil dat Wiebes begin volgend jaar met een nieuw maatregelenpakket komt. De bewindsman zelf zegt dat zijn ministerie 'al heel hard werkt' om de doelen toch te halen. (ANP) 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door WD op
En de boeren ...
Door Spijker (n.v.t.) op
Met aanvullende maatregelen voor o.a. de industrie en de luchtvaart (wanneer gaat Wiebes eens presteren?) moet de 25% wel zijn te halen in 2020.
Het is echter merkwaardig dat de Hoge Raad bij deze uitspraak wél op de stoel van de politiek gaat zitten, terwijl het dit bij de uitspraak over de Box 3 belasting voor ca. 50% overlaat aan de politiek. Ook bij de HR geldt kennelijk: zoals de wind waait, waait het jasje. Als de HR deze lijn ook in de toekomst blijft volgen zijn we verder van huis.
Overigens blijft het m.i. altijd nog mogelijk dat regering en parlement via noodwetgeving uitspraken van de HR kunnen overrulen als het publieke belang in het geding is. Het zijn dan wel geitenpaadjes die worden bewandeld.