Aedes-voorzitter Marnix Norder dringt aan op maatregelen van de overheid, omdat nieuwbouwplannen nu noodgedwongen op de plank blijven liggen. 'Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning; jaren wachten op een huis is geen uitzondering meer. Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties. En kabinet, neem de regie en maak harde afspraken met gemeenten over het aantal huizen dat er moet komen. Neem de belemmeringen bij nieuwbouw weg, dan kunnen wij aan de slag. En al die woningzoekenden op de wachtlijst zicht op een woning geven.'

Woningnood

Ook de Woonbond ziet de problemen van de corporaties. 'De woningnood is terug van weggeweest, er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en er komt een ongekende renovatiegolf aan in het kader van de verduurzaming. Het kabinet moet stoppen met het verder uitknijpen van corporaties met heffingen op sociale huurwoningen, zodat corporaties de ruimte hebben om meer te bouwen en de verduurzaming op te pakken', aldus directeur Paulus Jansen. (ANP)