of 60264 LinkedIn

Snelheidslimiet moet bouwplannen redden

Verlaag de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie die onder leiding van oud-minister Johan Remkes de stikstofproblematiek onderzoekt.
5 reacties

Verlaag de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie die onder leiding van oud-minister Johan Remkes de stikstofproblematiek onderzoekt.

Stikstofdeken

Door een 'substantiële verlaging' op een groot deel van het wegennet door te voeren, kan de overheid de ‘stikstofdeken’ verminderen, schrijft het Adviescollege Stikstofproblematiek in een eerste rapport. Remkes overhandigde het woensdagmiddag aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Een deel lekte eerder uit.

 

Omlaag

'Van de bouw tot het verkeer en van veehouderijen tot de industrie: overal waar stikstofuitstoot plaatsvindt, moet de uitstoot omlaag', schrijft het Adviescollege Stikstofproblematiek. Nederland ontkomt er niet aan om zo snel mogelijk 'drastische maatregelen' te nemen. De uitstoot is nu zo hoog dat die schadelijk is voor de natuur en de volksgezondheid.

 

Veestapel

Remkes noemt voor de wegen geen vaste snelheidslimiet. Per weg of per gebied moet de overheid bekijken wat het effect van een snelheidsverlaging is voor beschermde Natura 2000-gebieden.

Ook voor de veehouderij ziet de commissie de oplossing in gerichte maatregelen en niet in een algemene inkrimping van de veestapel. Het is volgens de opstellers beter om maatregelen te richten op bedrijven die in de buurt van natuurgebieden liggen en bijvoorbeeld op veehouderijen met verouderde stallen.

 

Natuurherstel

Verder adviseert de commissie de overheid om plannen voor natuurherstel in beschermde Natura 2000-gebieden sneller uit te voeren. Daarvoor moeten het Rijk en provincies zo nodig meer geld vrijmaken.

De industrie en de bouw moeten net zo goed meewerken en onder meer door innovatieve technieken minder stikstof gaan uitstoten. De commissie vindt dat provincies op korte termijn in beeld moeten brengen welke industriële bedrijven een negatieve invloed hebben.

 

Hangijzer

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Het gaat om duizenden projecten, van het uitbreiden van veehouderijen tot het verbreden van snelwegen.

 

Remkes

Volgens Johan Remkes zelf zijn maatregelen nodig die 'zoden aan de dijk zetten'. 'De tijd van juridische trucs en listen is voorbij.' De oud-minister van de VVD schetste hoe de Nederlandse natuur door de hoge economische ambities in het gedrang is gekomen. Andere keuzes zijn nodig om te voorkomen dat het land vastloopt, zegt hij. 'Soms zijn scherpe keuzes nodig om ervoor te zorgen dat natuur en vooruitgang hand in hand gaan.'

 

Schaduw

Hij roept dan ook politieke partijen op hun geschillen aan de kant te zetten om tot oplossingen te komen. 'Men moet over de eigen schaduw heenstappen, gelet op de problematiek die er nu ligt.' Maar, voegt hij toe, 'niet alle maatregelen hoeven structureel te zijn.' De commissie verwacht in mei 2020 met een uitgebreider advies te komen. Daarin moeten ook sectoren als de luchtvaart en scheepvaart aan de orde komen. Maar Remkes wil op de lange termijn ook kijken naar hoe het Plan Aanpak Stikstof (PAS), waar de Raad van State eerder dit jaar een streep door zette, tot stand is gekomen. Hij wil 'lessen trekken' uit dat proces en hoe het kon dat de PAS zo lang in stand werd gehouden. 'Ik wist natuurlijk wel dat er in vrij brede kring twijfels bestonden over de houdbaarheid van dit systeem.' Volgend jaar wil Remkes ook werk maken van een nieuw systeem waarmee vergunningen verleend kunnen worden voor projecten die stikstof uitstoten. 'Er is ons door het kabinet gevraagd een houdbare systematische aanpak van het probleem te ontwikkelen,' verklaart de VVD'er. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ginger Beer (ondernemer, LSP (Language Service Provider)) op
@ Wottsjer
De relatie tussen snelheid en emissie is niet lineair, maar het is een dalparabool, met een minimum dat wordt bereikt bij de kruissnelheid van het voertuig.
Naarmate de snelheid verder daalt, neemt de afname van de emissies af en op een zeker omslagpunt, wordt de afname nul en vervolgens een TOENAME
De bovenste staaf (die voor filesnelheid) toont aan dat bij filesnelheid de emissie 81% HOGER is dan bij een snelheid van 130 km/u.
Het omslagpunt ligt bij de KRUISSNELHEID van het voertuig. Die ligt bij 80 a 90 km/u. Bij deze snelheid wordt ook de minste brandstof per gereden kilometer verbrand. Dus rijden op kruissnelheid is altijd het schoonst.
In de bebouwde kom de maximumsnelheid weer opvoeren naar 50 km/u en de vervuilende scooters van de weg halen, zou de emissies aanzienlijk verlagen. Waarom is er geen jaarlijkse APK met een verplichte viergasmeting voor die stinkdingen?
Door Wottsjer (Watcher) op
@ hr. Beer Over kennis en wetenschappelijke achtergrond gesproken: emissies en normering van emissie is gekoppeld aan af te leggen kilometers, de opmerking over meer emissies bij langere bedrijfstijden door langzamer rijden raakt kant noch wal. En terugschakelen naar de 5de of 4de versnelling is bij de moderne motoren niet eerder dan bij ca. 60 km/h nodig. Wel bij de les blijven in de ochtend...:)
Dat emissies onder de 80 km/h niet in een tabel staan heeft met relevantie te maken, niet er mee dat die emissies er niet zouden zijn, emissieloze verbranding bestaat niet anders zou dit hele probleem niet bestaan.
En verder werd het natuurlijk hoog tijd dat de rechter aan het criminele boekhouden via de PAS een definitief einde heeft gemaakt, voordat Nederland ook letterlijk in de stikoxiden stikt.
Door Mark op
Er zijn 160 kleinere gebieden aangewezen. En het gaat om de neerslag (ja de neerslag) die er kan vallen. Dus ook als je iets gaat bouwen zijn er vervoersbewegingen die neerslag kunnen veroorzaken. De rekenmodellen zijn heel complex.
Maak eens 15 grote gebieden, dan is 80% van het probleem opgelost.
Door Ginger Beer (ondernemer, LSP (Language Service Provider)) op
In de grafiek die in het rapport Remkes wordt gebruikt ter argumentatie voor de stelling dat ook op de provinciale wegen de maximumsnelheid omlaag zou moeten, worden HELEMAAL GEEN MEETRESULTATEN VOOR SNELHEDEN ONDER DE 80 KM/U getoond: ze zijn er gewoon niet: https://nos.nl/artikel/2303299-advies-stikstofcr …
Het is een MISVATTING dat de emissie bij nog verdere snelheidsverlaging dan 80 km/u zal dalen, sterker nog: snelheidsverlaging tot snelheden BENEDEN DE KRUISSNELHEID van het voertuig, zorgen voor een VUILERE verbrand en MEER EMISSIE, zoals in extrema de emissie bij filerijden laat zijn.
De kruissnelheid ligt voor sommige benzinevoertuigen op 80 km/u en voor andere op 90 km/u (dat is de maximumsnelheid op provinciale wegen in België).
Ik zou die 80 km/u lekker ongewijzigd laten.
Van 130 terug naar 120 levert slechts 5% verschil op.
Van 130 terug naar 100 levert maar liefst 14% verschil op!

Echter: van 100 naar 80 levert slechts 3% op
en beneden de 72 km/u ben je genoodzaakt om terug te schakelen van de 5e naar de 4e versnelling en gaat het toerental EN de emissie weer omhoog.

Plus: door langzamer te rijden, duren alle ritten langer, lopen de brandstofmotoren per rit langer en stoten ze gedurende een LANGERE TIJD uit.

Wat maar weer eens aantoont dat Johan Remkes als oud-economiestudent (niet eens afgestudeerd!) niet de juiste wetenschappelijke achtergrond heeft voor een gedegen onderzoek naar de relatie tussen snelheid en emissie.

Naar oudere mannen luisteren alleen omdat ze oud zijn, vind ik niet getuigen van volwassen inzicht van zowel de politiek als van de media en het publiek. Daar is men in de katholieke kerk ook van teruggekomen...
Door V6 op
Kanshebber voor woord van het jaar, "stikstofdeken". Maar wat een simplistische toestanden allemaal. En dat op basis van uitkomsten van een rekenmodel hoger dan een 0. Prachtig, snelheidslimiet verlagen en je kunt weer doorbouwen - wat is NL toch spastisch en technocratisch. Gaan we lekker weer bordjes op de snelweg zetten die totaal niet geloofwaardig zijn die in de praktijk toch niet opgevolgd worden. En wat doen Remkes en al die politici die zo bezig zijn met milieu als ze op vakantie gaan? Juist, met de auto en lekker doorrijden op de Duitse en Franse snelwegen. Want met 100 duurt het lang voor je aan het strand ligt of op de ski's staat.