of 63966 LinkedIn

Sloop boerenschuren dwarsboomt drugscrimineel

Weinig is effectiever in de strijd tegen drugscriminaliteit in het buitengebied dan het slopen van leegstaande boerenschuren. Het wegnemen van leegstand ontneemt de gelegenheid van drugscriminelen om gebouwen te misbruiken.

Weinig is effectiever in de strijd tegen drugscriminaliteit in het buitengebied dan het slopen van leegstaande boerenschuren. Het wegnemen van leegstand ontneemt de gelegenheid van drugscriminelen om gebouwen te misbruiken.

Structurele sloop van leegstaande gebouwen is volgens boerenorganisatie ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning nodig om op lange termijn het platteland vrij van ondermijning en verloedering te houden. Zij baseren zich op adviezen uit een onderzoek van TwijnstraGudde. Aan het onderzoek werkten ruim 600 boeren en tuinders uit Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland – het werkgebied van ZLTO – mee. Bijna één op de vijf respondenten geeft aan weleens iemand aan de deur te hebben gehad die zijn bedrijfsgebouw zou willen gebruiken, waarbij het vermoeden was dat het om drugs ging.

 

Herbestemming

Stoppende boeren en tuinders moeten volgens de onderzoekers sneller worden gefaciliteerd in het slopen of herbestemmen van hun agrarisch bedrijfsgebouwen. ‘Gemeenten moeten sneller tot besluitvorming komen en sneller mogelijk maken om bestemmingsplannen te wijzigen. Door tijdsduur bij gemeentelijke bestemmingsplanprocedures te verkorten en de kosten en onzekerheden die daarmee gepaard gaan te reduceren, neemt de kans van slagen met betrekking tot herbestemming voor een initiatiefnemer toe’, stellen zij.

 

Verloedering

ZLTO-portefeuillehouder Veiligheid Hendrik Hoeksema reageert positief op het rapport. Hij pleit eveneens voor snellere procedures voor agrarische herbestemming of sloop. ‘Nu duurt dat soms enkele jaren, met verloedering tot gevolg. Dat moet véél sneller, want alleen zo geef je boeren en tuinders perspectief en voorkom je dat ze in de verleiding komen. Het is ook heel belangrijk om agrariërs die wel willen blijven boeren perspectief krijgen om dat ook dat werkelijk te doen’, zegt Hoeksema.

 

Daders

Een andere aanbeveling uit het rapport is het bevorderen van vertrouwen tussen agrariërs, overheden en bevoegd gezag. Te vaak nog vinden agrariërs nu dat ze bijvoorbeeld worden weggezet als daders. ‘Het vertrouwen in de overheid onder boeren en tuinders is op dit moment laag. De aandacht voor de aanpak van diefstal ervaren ze als gering, de aandacht voor ondermijning in vergelijking daarmee als veel groter. Overheidsfunctionarissen, zoals toezichthouders vanuit de gemeente en omgevingsdiensten of de politie, zien ze eigenlijk vooral bij controles of naar aanleiding van incidenten. Boeren en tuinders zeggen zich in contactmomenten met de overheid bovendien vaak aangesproken te voelen als dader of slachtoffer’, zo rapporteren de onderzoekers.

‘Een korte, open verbinding met lokale overheden en politie is heel belangrijk. Vertrouwen is cruciaal; dat is er nu amper. Dat moet écht beter’, zo vindt ook Hoeksema.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Henk Donkers. Inderdaad drugscriminaliteit snoeihard aanpakken, ook van eigenaren bij verhuur van (boeren)gebouwen. Bij dit soort zaken is geen plaats voor zwak optreden van Overheden. Medewerking verlenen aan andere zaken (bijv. wijziging bestemmingsplannen) nemen voor iedere burger veel tijd in beslag. Dat hangt samen met de wettelijk voorgeschreven procedures. Iedere burger wil trouwens een landbouwkundige bestemming wel wijzigen in een bouwkundige bestemming. De waarde van grond wordt immers bepaald door de bestemming van de grond (incl. opstallen).
Tegen het slopen van verloederde schuren zal niemand bezwaar hebben. Daarvoor moeten ook lokale Overheden eventuele noodzakelijke vergunningen snel kunnen afgeven.

Door Henk Donkers op
@Spijker.
Als er iets niet goedgaat is uw reactie is steevast "Hoge boetes", "Snoeihard aanpakken" en : Uitsluiten".
Ik geloof daar niet zo in.
Natuurlijk hebben agrariers een punt als ze goede medewerking van de overheid willen bij het slopen of herbestemmen van leegstaande schuren. Bestrijding van (drugs-)criminaliteit is een gezenlijke verantwoordelijkheid van de overheid EN alle burgers. Geen van de partijen kan dit alleen, terwijl criminaliteit voor de hele samenleving wel erg hinderlijk is. Als boeren dus medewerking vragen moet de overheid daaraan actief willen meewerken.
Iets anders is dat het jammer is dat het vertrouwen in de overheid bij boeren erg laag is. "Overheidsfunctionarissen, zoals toezichthouders vanuit de gemeente en omgevingsdiensten of de politie, zien ze eigenlijk vooral bij controles of naar aanleiding van incidenten".
Dat is toch volsterkt logisch want dan zijn er ook incidenten. Zelf heb ik sinds, mijn achterlicht stuk was op mijn 10e jaar ook geen agent of handhaver meer aan de deur gezien. Er waren immers geen incidenten.
Als boeren nu zorgen dat er geen incidenten meer zijn dan komen de handhavers ook niet meer bij boeren aan de deur.
Vertrouwen terug!!
Door Spijker (n.v.t.) op
Een mogelijkheid is ook om eigenaren van leegstaande schuren, die deze bouwwerken aan criminelen verhuren, eveneens een zware straf op te leggen. Het gaat er bij niet in dat verhuurders niet weten welke activiteiten er in hun eigendom plaatsvinden. Leegstaande schuren slopen gaat over het algemeen gepaard met kapitaalvernietiging.