of 59561 LinkedIn

Sleutel van herstel ligt in steden

Wethouder Gilbert Isabella (PvdA) van Utrecht zal minister Blok tijdens de Woontop in Utrecht vragen om meer mogelijkheden voor gemeenten om maatwerk te leveren op de woningmarkt. Hij doet dat aan de vooravond van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

De G4 wil meer ruimte van minister Blok om de huizenmarkt te stimuleren. In een brief aan de minister aan de vooravond van de begrotingsbehandeling doen zij een voorzet.

Voorstellen voor maatwerk
De Utrechtse wethouder Gilbert Isabella (PvdA) wil met zijn collega’s van de G4 niet langer het rijksbeleid van minister Blok bekritiseren, maar met voorstellen voor maatwerk de minister bewegen tot meer bewegingsruimte voor gemeenten. Isabella doet dat voor aanvang van de behandeling van de begroting van Blok in de Tweede Kamer en de Woontop die vandaag in Utrecht wordt gehouden. ‘Wie Utrecht binnenrijdt, ziet nog steeds volop bouwkranen. Utrecht is bij uitstek de plek voor de Woontop.’

Zorgen over beschikbaarheid betaalbare woningen
Over het algemeen is het slecht gesteld met de woningmarkt, ook in Utrecht, erkent Isabella. De stad heeft haar woningproductie met meer dan de helft naar beneden moeten bijstellen. ‘Toch is de markt hier wel in beweging, mede door de centrale ligging en de aanwezigheid van studenten.’ Wat de G4 wil zijn investeringen in de woningmarkt en het creëren van betaalbare woningen. ‘We hebben zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Corporaties investeren minder, omdat ze zich tot hun core business moeten beperken en verhuurdersheffing moeten afdragen. We begrijpen dat minister Blok rijksbeleid moet uitvoeren, maar wij zien de gevolgen.’ Die zijn dat investeringsprojecten niet van start gaan, corporaties op grote schaal afhaken, zoals in Leidsche Rijn, en leningen niet meer worden geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Wijkaanpak stopzetten doodzonde
De G4 willen de succesvolle wijkaanpak in stand houden, weliswaar op een ander niveau en met minder financiën. ‘Het is doodzonde als die tien jaar durende opdracht nu wordt stopgezet.’ In Overvecht en Kanaleneiland wil de gemeente bijvoorbeeld gebouwen slopen om gedifferentieerde woningbouw terug te zetten. Maar een gevarieerde en evenwichtige bevolkingsopbouw in kwetsbare stadswijken is straks niet langer het geval, aldus de G4. Als de WOZ-waarde wordt meegewogen lopen die wijken namelijk een risico bij inkomenssegregatie. ‘Je krijgt dan minder diversiteit in de wijk, terwijl het nu de goede kant opgaat. Het is de weg van een lange adem. Het zou zonde zijn van de investeringen als we dit niet kunnen doorzetten. In Kanaleneiland is al een opwaartse beweging gaande die we door samen te werken met corporaties en investeerders hebben ingezet.’

Afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties
Amsterdam en Utrecht zijn zogenoemde overdrukgebieden, vertelt Isabella. ‘Utrecht zal na 2030 400 duizend inwoners hebben. We hebben behoefte om in de regionale woningmarkt woningen te bouwen. We willen Leidsche Rijn afmaken en Kanaleneiland en Overvecht ontwikkelen. Andere steden hebben ook zulke prioriteiten.’ Een uniforme afbakening van het werkterrein van alle woningcorporaties vindt de G4 niet logisch. Ze pleiten voor lokale afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Maatwerk dus. 'Samen zoeken we investeringsruimte om de wijkaanpak af te ronden. In Rotterdam Zuid zijn ook al projecten met steun van andere steden afgerond.’

Investeringsfonds voor stedelijke investeringen
Er zou een investeringsfonds moeten komen voor stedelijke investeringen, waarin niet alleen het rijk, provincies en gemeenten geld kunnen steken, maar ook externe investeerders, zoals pensioenfondsen en particuliere investeerders. 'Elke partij heeft winst te behalen. Ook buitenlandse investeerders zijn geïnteresseerd. We kunnen zo forse stappen vooruit zetten.’

Gezamenlijk belang
Minister Blok kan behulpzaam zijn door tegen een “maatschappelijk normale prijs” leegstaande gebouwen aan gemeenten af te staan. ‘Dat is een gezamenlijk belang. Blok is van die lege gebouwen af en de stad kan het transformeren.’ Utrecht is bijvoorbeeld al bezig met de aankoop van een defensieterrein, maar de overdracht van de gronden duurt langer dan gewenst. ‘Er zijn nog gesprekken over de kosten van sanering, sloop en over rijksmonumenten.’

Huurwoningen toewijzen aan lagere middeninkomens
De brief van de G4 staat vol met plannen. Samenwerking met banken om financiering van koopwoningen beter mogelijk te maken. Doorstroming verbeteren door aanpassing van regelgeving en ruimte voor experimenten. En 20 procent van de vrijkomende huurwoningen toewijzen aan lagere middeninkomens zonder dat elders te hoeven compenseren. ‘We vragen ons af of er niet nieuwe regels moeten komen voor het woonruimtetoewijzingssysteem. IN Utercht werken wel al met loting en het stellen van voorwaarden, bijvoorbeeld niet een persoon in een vijfkamerwoning.’

Utrecht zit op goud
Minister Blok is niet doof voor knelpunten die het leveren van maatwerk belemmeren, verwacht Isabella. ‘Hij kan zorgen voor regelluwe zones waar we niet worden gehinderd door strenge regels voor gebiedsontwikkeling en voor transformatie van leegstaande gebouwen.’ Uitvoering van de lijst met voorstellen moet ook leiden tot minder segregatie en economisch voordeel. ‘Utrecht zit op goud, maar we moeten het wel verzilveren. We zijn al uitgeroepen tot meest competitieve regio.’ De sleutel van herstel van de woningmarkt en de economie ligt in de steden, concluderen de G4. Isabella: ‘Dat lijkt mij de beste samenvatting.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (financien) op
Als ik de onderstaande reacties goed lees, is de overheid het grote probleem in deze markt. Dat weet ik al jaren, maar als ik de berichtgeving lees in de kranten zijn de burgers van mening dat de overheid juist de oplossing is om de crisis te bestrijden.
Een groep zegt dat de overheid het problem is, en een andere groep zegt dat de overheid de reddende engel is. Dit kan nog leuk worden.

Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur) op
Het is maar zeer de vraag of de G4 (de vier grootste steden) zo enorm kansrijk zijn. Neem nou Utrecht. De coalitie D'66, Groen Links en PvdA hebben het gepresteerd om onze stad met een miljard schuld op te zadelen, Elk jaar is er een fors begrotingstekort wat integraal ten koste gaat van de algemene reserve, Jaarlijks tientallen miljoenen tekorten bij de gronduitgiftes Leidsche Rijn en stationsgebied. Utrecht ligt al tijden aan het infuus van de Rijksoverheid en wordt voor 95% gesubsidieerd door Den Haag. Hoezo, zit Utrecht op goud? Jaarlijks mag er voor 5 ton aan feestjes gegeven worden in iedere wijk om de bevolking zoet te houden.Ondertussen blijft Utrecht tot 2030 blijft het een onbegaanbare bouwput vanwege de abjecte en megalomane afbraak- en bouwplannen van deze coalitie ! In de andere 3 steden zal wellicht niet anders zijn !
Door Eppo Burger op
Ervaring leert dat gemeenten zich vooral als een bouwkavelkartel gaan gedragen als ze de kans krijgen.

Zo zijn niet de banken, maar de gemeenten verantwoordelijk voor de ellende op de huizenmarkt. Zonder het bouwkavelkartel waren de prijzen nooit zo hoog opgelopen.

Gemeenten moeten dus niet de ruimte krijgen want die zullen ze misbruiken. De bevoegdheid ten aanzien van ruimtelijke ordening wordt in 408 gemeenten misbruikt. Gemeenten moeten keihard en zonder spoor van mededogen worden aangepakt. De bezem erdoor, de zweep erover. Er moet een einde komen aan die zieke bestuurscultuur van wethouders die bouwvergunningen als ruilmiddel gebruiken.
Door Hannes Haganum (Overheidsdeinaar) op
Meneer Isabella heeft volstrekt niets geleerd van deze crisis. Als plansocialist wil hij gewoon de oude, corrupte draad weer oppakken. Waarschijnlijk heeft hij nooit economie op school gehad. Het hele systeem van speculatie en gesubsidieerde bouw is waanzin en pure verkwisting van belastinggeld. Meneer Isabella wil de volgende crisis al voorkoken, denk ik.
Door Nico van den Bergh (ZZP) op
Dwaasheid! De economische crisis is veroorzaakt door gok ... eh ... speculanten op de financiële markten, die ongelimiteerde kredieten van de banken kregen; en regeringen vonden het allemaal prima!
Vastgoed is één van de objecten waarop werd gespeculeerd.
Dit plan van Boonstra behelst dus niets anders dan het bestrijden van een enkel symptoom van de economische crisis, zonder de werkelijke oorzaken aan te pakken!