of 59082 LinkedIn

Senaat voor Wabo, tegen omgevingsdiensten

Reageer
De Eerste Kamer is tegen de verplichte invoering van regionale omgevingsdiensten. Tegelijkertijd lijkt de senaat inmiddels te kunnen instemmen met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Stelling tegen Cramer
Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel voor de Wabo diende VVD-senator Helmi Huijbregts dinsdag een motie in waarin wordt uitgesproken dat‘de verplichting tot het instellen van regionale omgevingsdiensten wordt afgewezen’.De motie is mede-ondertekend door PvdA, ChristenUnie, SP en GroenLinks, en wordt daarmee door een meerderheid gesteund.Hiermee schaart de senaat zich achter de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse gemeentebesturen, en neemt hij stelling tegen minister Jacqueline Cramer (Vrom, PvdA). Op grond van een advies van de commissie-Mans stuurde Cramer de afgelopen maanden aan op de komst van regionale omgevingsdiensten. Een kabinetsbesluit hierover werd vorige week echter uitgesteld. 

Discussie over invoeringswet
Volgens de motie-Huijbregts ligt ‘de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wabo primair bij het lokaal en provinciaal bestuur’. Gemeenten moeten ‘autonoom zijn om zelf de schaal en vorm te kiezen voor mogelijke samenwerkingen’. Dit is van belang voor het draagvlak, zo staat in de motie.Huijbregts verwacht dat de discussie in de Eerste Kamer niet meer zozeer zal gaan over de Wabo zelf, maar veel meer over de invoeringswet. Minister Cramer heeft aangekondigd dat de invoeringswet komend voorjaar naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Aanluitend komt dan de senaat nog aan bod.

Zorgvuldig
‘Als Eerste Kamer moeten we die invoeringswet natuurlijk niet onder stoom en kokend water hoeven af te handelen; dat moet zorgvuldig gebeuren’, merkt Huijbregts desgevraagd op.De VVD’ster gaat er wel van uit dat invoering van de Wabo per 1 januari 2010, zoals Cramer wil, haalbaar is. ‘Anders geeft het bij de gemeenten ook een enorm vacuüm’, aldus Huijbregts.Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over zowel de motie als de Wabo.

De motie over de Wabo kunt u hier lezen.

Lees ook:
Eindbod Cramer: 40 miljoen voor Wabo (27/10/2008)
Verzet tegen voorstel omgevingsdiensten (17/10/2008)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.