of 62812 LinkedIn

Sector: ‘Biomassa blijft belangrijk voor energietransitie’

Het stoken van biomassa uit hout en houtresten is veel klimaatvriendelijker dan aardgas. Als de hele keten van het winnen van de grondstof tot de levering van warmte in huis of industrie wordt bekeken, dan is biomassa 70% tot 90% klimaatvriendelijker. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV.

Het stoken van biomassa uit hout en houtresten is veel klimaatvriendelijker dan aardgas. Als de hele keten van het winnen van de grondstof tot de levering van warmte in huis of industrie wordt bekeken, dan is biomassa 70 tot 90 procent klimaatvriendelijker. Dat blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV.

Gas

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), een brancheorganisatie van bedrijven in de (duurzame) energiesector. De onderzoekers onderzochten de CO2-footprint en de uitstoot van fijnstof en andere, verzurende en bemestende stoffen bij het verstoken van houtpellets uit bronnen in Nederland, Rusland en de Verenigde Staten. Die werd vervolgens vergeleken met het stoken van gas uit Rusland, Noorwegen en Quatar. Het Gronings aardgas werd niet meegenomen; de winning daarvan stopt in 2022.

 

Zorgen

Biomassacentrales liggen al enige tijd onder vuur. Omwonenden maken zich zorgen over de relatief hoge uitstoot van vervuilende stoffen, en decentrale overheden worden strenger in hun eisen bij het verlenen van vergunningen, of staan nieuwe centrales niet meer toe. Maar volgens het onderzoek is de milieuschade biomassa, zelfs met de schadelijke stoffen die worden uitgestoten nog altijd veel lager dan de milieuschade van gaswinning.

 

Bijdrage

Volgens Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, is het onderzoek een bewijs dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. ‘Het gebruik van aardgas moet omlaag, zeker nu aardgas in toenemende mate wordt geïmporteerd en vervuilender is. Biomassa vervult daarbij een functie waar nog weinig alternatieven voor zijn. Daarom is duurzaam geproduceerde biomassa een belangrijk onderdeel van de energietransitie.’

 

Mogelijkheden

De sector wil verdere technische mogelijkheden onderzoeken om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen verder te verminderen. ‘Dan hoeft er niet of nauwelijks extra emissie van stikstofverbindingen en fijnstof op te treden.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
Vind de uitkomsten van dit onderzoek niet zo vreemd als je weet dat er al miljarden gestoken zijn in de ombouw van energiecentrales. Follow the money, mensen!
Door Peter (beleidsmedewerker duurzaamheid) op
Als je het rapport leest, dan zijn ze bij het onderzoek uitgegaan van biomassa puur uit houtpulp en rest-/bijproducten van de houtverwerkende industrie.
Op zich is er voor het gebruik van reststromen nog wat te zeggen. Maar de praktijk blijkt anders te zijn, zoals blijkt uit dit artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom- … . Hele bomen schijnen verhakselt te worden tot pellets om hier opgestookt te worden. Daarbij duurt het enige decennia voordat nieuw geplante bomen weer dezelfde opnamecapaciteit voor CO2 hebben als de bomen die verhakselt zijn. M.i. een beetje een gekleurd onderzoek.
Door Henk op
misleiding en bedrog moet strafbaar zijn. In Canada en de VS worden veel bomen gekapt , moeten worden vervoerd, e.d.
Door Ivo op
Aan de uitgangspunten van het onderzoek is nogal wat te zeggen. Zo rekenen ze de CO2 van biomassa op 0. Verschillende onderzoeken geven aan dat dit geen juist uitgangspunt is: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111 …
Door Spijker (n.v.t.) op
Alle bomen (vooral in Amerika) die bij biomassa worden gekapt zijn vast niet in het onderzoek meegenomen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners