of 58952 LinkedIn

Secretarissen kraken omgevingsdiensten

4 reacties
De Vereniging van Gemeentesecretarissen doet een klemmend beroep op het kabinet: stop met de invoering van omgevingsdiensten.

Verkeerde weg
‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’ Onder dat motto verzoekt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) het kabinet af te zien van de oprichting van regionale omgevingsdiensten. Het Rijk slaat anders ‘een principieel verkeerde weg’ in, schrijft het VGS-bestuur in een brief aan de ministers Cramer (Vrom, PvdA), Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Hirsch Ballin (Justitie, CDA).

Overeenstemming
Het kabinet wil een deel van de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht op de Vrom-regelgeving onderbrengen bij 25 regionale uitvoeringsdiensten. Na lang en moeizaam onderhandelen werd hierover eerder dit jaar overeenstemming bereikt met het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Van tafel
De beroepsvereniging van gemeentesecretarissen vindt nu dat het hele plan alsnog van tafel moet. De VGS zegt vooral te zijn geschrokken van recente voorstellen voor kwaliteitseisen waaraan de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht in de toekomst moeten voldoen.

Criteria te streng
‘Zelfs 100.000+-gemeenten zullen niet meer in staat zijn om hun eigen broek op te houden’, voorspelt Jos van der Knaap, gemeentesecretaris in Wijchen en VGS-bestuurslid. ‘De criteria zijn veel te streng en te zwaar. Gemeenten die tot nu toe glansrijk door toetsen van de Vrominspectie zijn gekomen, zouden straks het stempel “te klein” of “ onvoldoende” krijgen.’

'Geen MBO'ers'
Volgens Van der Knaap wil het Rijk een onnodig groot deel van het werk binnen de uitvoeringsdiensten door hbo’ers of academici laten uitvoeren. ‘Bouwwerken van 100.000 euro of meer worden aangemerkt als complex, en zouden niet meer mogen worden getoetst door een mbo’er. Het is allemaal zo haarscherp voorgeschreven, dat het in alle opzichten zijn doel voorbijschiet’, stelt Van der Knaap.

Bureaucratie
Volgens Van der Knaap zouden de huidige voorstellen voor een gemeente als Wijchen betekenen dat de afdeling Bouwen en Leefomgeving grotendeels moet worden ontmanteld. Doordat ambtenaren ‘op afstand’ worden geplaatst bij een regionale dienst, zou extra bureaucratie ontstaan.

Criteria
De VGS wil dat ‘redelijke’ criteria worden opgesteld, zodat gemeenten zelf kunnen bepalen op welke wijze zij hieraan gaan voldoen. Volgens Van der Knaap wordt hierover binnenkort gesproken met ambtenaren van de drie genoemde departementen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark de Vries (Development Manager Lokale Overheid) op
Getalsmatig lijkt me het erg lastig het doel moeilijk te bereiken om overal aan het vereiste opleidingsniveau te voldoen.
Ik heb veel gesprekken gevoerd over de omvang van het aanbod van HBO-ers en de mate waarin dit de gevolgen van de Vergrijzing kan opvangen. Dat wordt -mede door de lagere aantrekkingskracht van overheden tov commerciële bedrijven- een hele lastige zaak. Als daar ook nog eens strengere eisen gaan worden gesteld aan mensen in nieuw te vormen organisaties, dan wordt de verhouding tussen vraag en aanbod nog nijpender.
Of het zou zo moeten zijn dat de huidige populatie HBO- en HBO+-ers die al in het huidige vakgebied van de toekomstige omgevingsdiensten in aantal groter is dan de behoefte in die te vormen omgevingsdiensten.
Is dit niet het geval, dan zal er nog veel geinvesteerd moeten gaan worden in EVC-trajecten. Als men dit per 2012 af wil hebben dan had men al lang moeten beginnen. Het wordt waarschijnlijk net zoiets als met WABO. Uitstel, uitstel, uitstel en nog eens uitstel. Als het aan de GS-en ligt wordt de omgevingsdienst afstel. Dat lijkt me alleen al vanwege vraag/aanbod van personeel een verdedigbare keuze.
Door Henk de Vos (Senior medewerker handhaving) op
Zijn de secretarissen niet ook verantwoordelijk voor de huidige situatie in handhavings- en vergunningenland, door als hoofd van hun ambtelijke organisatie niet of te weinig te hebben gestuurd en zich meer als slippendrager van het college te hebben gedragen dan als verantwoordelijk directeur, aanspreekbaar op de kwaliteit van het geleverde gemeentelijk product?
Nu roepen dat deze oplossing contraproductief is komt bij mij wel erg slap over.
Door valentijn (burger) op
@ ferry. Wat zegt u? Begrijp ik goed dat u als ambtenaar handhaving werkt? U heeft kennelijk buitengewoon weinig vertrouwen in de bestuurders. Dat zijn echter wel de mensen die beslissingen nemen over uw werk. Als u inderdaad zo denkt over de 'bestuurders', hoe kunt u dan uw werk goed doen? En, als u meer collega's heeft die denken als u, dan is het toch goed mis met de huidige milieudiensten? U geeft mij vooralsnog enkel een bevestiging van de noodzaak om de milieudiensten op de schop te nemen. Uit mijn eigen rechtspraktijk weet ik in ieder geval te melden dat milieudiensten zeer matig functioneren.
U heeft wel gelijk dat de bestuurders vaak slechte besluitvorming produceren. Dat doet echter niet af aan de noodzaak de kwaliteit van de milieudiensten te verbeteren. De vraag is volgens mij vooral: levert de voorgenomen wijziging een verbetering op? Uw kritiek is wat moeilijk te volgen. Om te beoordelen of uw kritiek terecht is, zal toch eerst duidelijk moeten zijn, waarom de omgevingsdiensten op de schop gaan. Het dient eerst duidelijk te worden welk probleem moet worden opgelost, om te kunnen beoordelen of de maatregel hout snijdt. Helaas is de overheid vaak niet sterk in het maken van een probleemanalyse.
Door ferry (bestuurlijke handhaver hbo) op
Ik snap niet dat ze in den haag al niet eerder wakker zijn geworden. Het model wat nu op tafel legt is veel te rooskleurig neergezet. In de praktijk zijn er veel te veel haken en ogen, bijvoorbeeld; hoe moet zo'n omgevingsdienst een vrijstellings overweging maken? En als er ook een kapvergunning moet worden beoordeeld, hebben ze dan zicht op het beleid van zo'n gemeente? Hoe zit het met de ondertekeningsbevoegdheden? Hoe zit het met mandatering c.q. uitvoering van spoedeisende bestuursdwang? Gaan we zogenaamd weer planmatig werken? Kortom; een draak van een regeling, waar maar paar mensen beter van worden en dat zijn de zogenaamde bestuurders, om over 5 jaar te zeggen; gemeente regel het zelf maar weer. Wij hebben ons vergist en onze zakken gevuld.