of 59082 LinkedIn

Secretarissen kraken omgevingsdiensten

Boudewijn Warbroek Reageer
De Vereniging van Gemeentesecretarissen doet een klemmend beroep op het kabinet: stop met de invoering van omgevingsdiensten.

‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’ Onder dat motto verzoekt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) het kabinet af te zien van de oprichting van regionale omgevingsdiensten. Het Rijk slaat anders ‘een principieel verkeerde weg’ in, schrijft het VGS-bestuur in een brief aan de ministers Cramer (Vrom, PvdA), Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Hirsch Ballin (Justitie, CDA).

 

Het kabinet wil een deel van de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht op de Vrom-regelgeving onderbrengen bij 25 regionale uitvoeringsdiensten. Na lang en moeizaam onderhandelen werd hierover eerder dit jaar overeenstemming bereikt met het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

De beroepsvereniging van gemeentesecretarissen vindt nu dat het hele plan alsnog van tafel moet. De VGS zegt vooral te zijn geschrokken van recente voorstellen voor kwaliteitseisen waaraan de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht in de toekomst moeten voldoen.

 

‘Zelfs 100.000+-gemeenten zullen niet meer in staat zijn om hun eigen broek op te houden’, voorspelt Jos van der Knaap, gemeentesecretaris in Wijchen en VGS-bestuurslid. ‘De criteria zijn veel te streng en te zwaar. Gemeenten die tot nu toe glansrijk door toetsen van de Vrominspectie zijn gekomen, zouden straks het stempel “te klein” of “ onvoldoende” krijgen.’

 

Volgens Van der Knaap wil het Rijk een onnodig groot deel van het werk binnen de uitvoeringsdiensten door hbo’ers of academici laten uitvoeren. ‘Bouwwerken van 100.000 euro of meer worden aangemerkt als complex, en zouden niet meer mogen worden getoetst door een mbo’er. Het is allemaal zo haarscherp voorgeschreven, dat het in alle opzichten zijn doel voorbijschiet’, stelt Van der Knaap.

 

Volgens Van der Knaap zouden de huidige voorstellen voor een gemeente als Wijchen betekenen dat de afdeling Bouwen en Leefomgeving grotendeels moet worden ontmanteld. Doordat ambtenaren ‘op afstand’ worden geplaatst bij een regionale dienst, zou extra bureaucratie ontstaan.

 

De VGS wil dat ‘redelijke’ criteria worden opgesteld, zodat gemeenten zelf kunnen bepalen op welke wijze zij hieraan gaan voldoen. Volgens Van der Knaap wordt hierover binnenkort gesproken met ambtenaren van de drie genoemde departementen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.