of 64204 LinkedIn

Schultz praat met VNG over recreatiewoningen

Eerste Kamer houdt wetsvoorstel aan. VNG pleit voor beleidsregels over omgaan met onrechtmatige bewoning van vakantiehuisjes.
5 reacties

Het wetsvoorstel over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is aangehouden in de Eerste Kamer. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat eerst nog eens praten met de Vereniging van Nederlandse gemeenten over alternatieven voor de wet.

Persoonsgebonden vergunning

In de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt geregeld dat een bewoner die een recreatiewoning onrechtmatig bewoont bij zijn gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning krijgt om zijn woning te kunnen bewonen. De vergunning is persoonsgebonden, zodat de woning weer voor recreatie beschikbaar komt zodra de bewoner vertrekt.

 

Kanon op een mug

De regeling is bedoeld voor bewoners aan wie door de gemeente onvoldoende duidelijk is gemaakt dat ze niet in hun recreatiewoning mogen blijven wonen. Volgens de VNG speelt dit in nog slechts zes gemeenten, waar geen goed beleid is gemaakt voor recreatiewoningen. Het totaal aantal gevallen is sinds 2003 afgenomen van 16.000 naar enkele honderden. Met de wet schiet de minister met een kanon op een mug, vindt de vereniging.

 

Goed resultaat

‘Sinds 1997 hebben gemeenten er veel tijd en energie ingestoken om bewoners en andere belanghebbenden duidelijkheid te bieden over het al dan niet rechtmatig bewonen van recreatiewoningen. Met zeer goed resultaat’, meldt de VNG in een verklaring.

 

Beleidsregels

‘De VNG kan zich voorstellen dat de huidige situatie in sommige gevallen niet voldoende zekerheid biedt aan de bewoners van de recreatiewoningen. Wij hebben het rijk daarom voorgesteld alle gemeenten aan te schrijven met het verzoek beleidsregels vast te stellen die nadere invulling geven aan de voorwaarden waaronder de gemeente een omgevingsvergunning verleent.’ Op die manier blijft de bevoegdheid om te beslissen over hoe om te gaan met onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen bij de gemeente.

 

Schultz wil overleggen

Het alternatief van de VNG blijkt voor Schultz toch de moeite van nader overleg waard. Tijdens de bespreking van de wet in de Eerste Kamer gisteren liet de minister de Kamer weten dat ze met de VNG wil overleggen over het voorstel. Hierop werd besloten het wetsvoorstel aan te houden.

 

Ruimte voor oplossing

VNG-woordvoerster Liane ter Maat meldt dat de VNG blij is met deze eerste stap in de goede richting. ‘Het is nu afwachten hoe het gesprek met de minister zal verlopen en of zij ruimte ziet om een andere oplossing te kiezen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@UK. Vrijwel alle recreatiewoningen voldoen aan dezelfde bouwkundige en veiligheidseisen als gewone woningen (ik heb het hier niet over stacaravans e.d.). Dat moet ook volgens de bouwverordening en het bouwbesluit die in elke gemeente gelden. Ze zijn alleen goedkoper doordat de grondprijs lager is, vaak omdat ze staan in wat afgelegen gebieden. En deels doordat nu permanent gebruik niet is toegestaan natuurlijk.
Door UK op
Aan Jan:
Dat is juist het verschil. Een recreatiewoning voldoet niet aan alle eisen, daarom is die een recreatiewoning en geen permanente. Een permanente woning is duurder om te bouwen dan een recreatiewoning.
Door Jan op
Nederland en Denemarken zijn de enige landen ter wereld die zo moeilijk doen over permanente bewoning van recreatiewoningen. Als die woningen maar aan de technische eisen voldoen, waarom zou men dan niet in zijn eigen eigendom mogen wonen? Omdat die woningen dan niet meer voor de verhuur beschikbaar zijn? Niemand is toch verplicht zijn recreatiewoning te verhuren? Vooral van een liberale minister had ik nu toch eindelijk eens verwacht dat zij het onderscheid tussen gewone en recreatiewoningen qua gebruik zou opheffen. Dat zou in gebieden met woningnood trouwens heel wat vrijkomende woonruimte opleveren. En in gebieden die leeglopen, kunnen leegstaande woningen dan gewoon als recratiewoning gebruikt worden.
Door Reijsenbach (beleidsmedewerker) op
Het aloude adagium 'vertrouwen is goed maar controle is beter' gaat, zeker in deze economische mindere tijden, meer op dan ooit. Hoewel gemeenten prima in staat zouden moeten zijn om handhavend op te treden gebeurt dat in de praktijk veel te weinig met alle gevolgen van dien. Bestuurders doen zich vandaag de dag, mede daartoe uitgedaagd door de media, steeds meer voor als filmsterren. Zij willen geen impopulaire maatregelen nemen en nu de bodem van veel gemeentekassen in zicht is, wordt er stelselmatig op controle en handhaving bezuinigd. Daardoor krijgt de zogenaamde welwillende burger/ondernemer steeds meer het gevoel dat het allemaal niet zo erg is om regels te overtreden; zelfs al hebben ze deze regels in de vorm van privaatrechtelijke overeenkomsten, zelf ondertekend. Daarom is het goed dat we in Nederland nog steeds het 'huis van Thorbecke' overeind houden. Overheden als Provincie en Rijk zullen, daar waar gemeenten het laten liggen, hun verantwoordelijkheid moeten nemen om gemeenten tot de orde te roepen. Dat is nu juist wat de minister doet. Helaas zijn lang niet alle bestuurders van 'hogere' overheden zo daadkrachtig.
Door Niek (adviseur) op
Ik heb al aardig wat van dit soort kwesties voor mijn neus gehad maar telkens viel mij op dat deze bewoners van recreatiewoningen doof en blind zijn. Het koopcontract heeft het namelijk telkens over een recreatieverbijf. Bij inschrijving in het GBA werd - als dit niet geweigerd kon worden - de betrokkene richting afdeling Ruimtelijke Ordening gestuurd. En het beleid is meestal helder genoeg. Waar het meestal aan ontbrak, was een stevige en consequente handhaving. Zoals bekend maak je je daarmee niet populair en het kost meestal meer dan het financieel oplevert dus tel uit je winst. Hoe nu verder nu de helft van de recreatieparken zijn verworden tot trailerparks. Dat hangt dus vooral van de handhavingsbereidheid af van de gemeenten, niet van dit wetje van mevrouw Schulz die wantoestanden wil legaliseren