Slimmere oplossingen
Schultz (VVD) denkt ook niet dat milieuzones de oplossing zijn voor de luchtproblemen. 'Volgens mij kun je dat beter op een andere manier aanpakken dan een verbod.' Steden zouden moeten kijken naar 'slimmere oplossingen', zoals aanpassing van rijroutes waardoor er minder langzaam verkeer komt en minder vervuiling.

De motie die onder meer steun kreeg van SP, CDA, SGP en PVV vraagt het kabinet 'de grondslag voor gemeentelijke milieuzones ten behoeve van personenauto’s in het verkeersreglement op te heffen'. De bewindsvrouw gaat ernaar kijken. Het gevolg van de motie kan zijn dat elke gemeente met een eigen bord voor de milieuzone komt.

Nutteloos
De VVD is fel tegen de milieuzones die ze nutteloos vindt. Tweede Kamerlid Barbara Visser denkt dat er dankzij de motie 'geen verkeersbord voor auto-pestzones komt en dus geen grondslag is voor handhaving en boetes.' (ANP)