of 60941 LinkedIn

Schattingen schade ganzen wellicht te hoog

Agrariers met grasland hebben waarschijnlijk ten onrechte een schadevergoeding gekregen voor het grazen van ganzen in de winter. Dat meldt dagblad Trouw maandag. Vorig jaar werd er zo’n 6 miljoen uitgegeven aan schadevergoedingen.
2 reacties

Agrariers met grasland hebben waarschijnlijk ten onrechte een schadevergoeding gekregen voor het grazen van ganzen in de winter. Dat meldt dagblad Trouw maandag. Vorig jaar werd er zo’n 6 miljoen uitgegeven aan schadevergoedingen.

Hoog

Trouw citeert een onderzoeksverslag van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en vogelonderzoeksbureau Sovon. Volgens de onderzoekers wordt de omvang van de schade aan graslanden door ganzenvraat al jaren te hoog ingeschat. Dat komt vooral door het moment van het taxeren van de schade.

 

Herstel

Die schade wordt namelijk vanaf eind maart geïnventariseerd, terwijl grasland dat in de winter en het vroege voorjaar door ganzen wordt begraasd, zich vaak volledig hersteld in april en mei. Volgens de onderzoekers is de grasgroei op onbegraasde en begraasde weilanden even groot.

 

Terecht

In een reactie laat het provinciebestuur van Friesland weten dat de ze er vanuit gaat dat de schadevergoedingen terecht zijn uitgekeerd. Maar de provincie houdt er wel rekening mee dat de taxaties in de toekomst worden aangepast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Krijn van Splunteren (faunabeheerder) op
Waar Christiaan toezicht op houdt, weet ik niet. Maar dat kan niet op ganzen of andere natuur zijn. Want hij praat grote onzin. Er is geen land waar op zo weinig dieren mag worden gejaagd als in Nederland. Slechts op 5 soorten mag dat. En dan nog alleen onder zeer strenge voorwaarden.

En nee, op ganzen mag dus niet gejaagd worden. Net zomin als op vossen of roofvogels. Hoezo is ieder dier vogelvrij? Ieder inheems dier is in Nederland juist beschermd
Door christiaansen (toezichthouder) op
Ach ja we mogen ganzen vergassen en aan de andere kant jagen we ok natuurlijke vijanden zoals vos en roofvogels. Dan kunnen de heren jagers schieten onder de noemer wildstand in stand houden! In Nederland is bijna elk dier vogelvrij verklaard.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners