of 63623 LinkedIn

Schadevergoeding omwonenden Polderbaan opnieuw bekijken

De schade die omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol hebben geleden door waardedaling van hun woning, moet opnieuw worden bekeken. Mogelijk deugden de adviezen waarop de vergoedingen waren gebaseerd niet, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

De schade die omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol hebben geleden door waardedaling van hun woning, moet opnieuw worden bekeken. Mogelijk deugden de adviezen waarop de vergoedingen waren gebaseerd niet, zo heeft de bestuursrechter van de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Grondgeluid
De Polderbaan bij Schiphol werd in 2003 in gebruik genomen. Honderden omwonenden beklaagden zich over de geluidsoverlast. Het ging met name over het zogenaamde ‘grondgeluid’, een laagfrequent geluid dat vliegtuigen maken bij het starten. Dat levert een bulderend geluid en voelbaar gedreun op.

Waardedaling
Na hun beklag te hebben gedaan bij het Schadeschap luchthaven Schiphol, een organisatie die schadevergoedingen toekend, werd aan een deel van de omwonenden een geldbedrag uitgekeerd. Dat bedrag was gebaseerd op de waardedaling van de huizen. Een ander deel van de mensen die hadden geklaagd kreeg niets, omdat er volgens het Schadeschap geen sprake was van geluidsoverlast die tot waardedaling van de woning leidde. Veel bewoners waren het daar niet mee eens. En huiseigenaren die wel een vergoeding hadden gekregen, vonden die veelal te laag en niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke waardedaling van hun woning.

Ondeugdelijk advies
Het Schadeschap had de schadevergoedingen niet zelf vastgesteld, maar had zich daarbij gebaseerd op adviezen van een speciale adviescommissie en onderzoek door een geluidsdeskundige. Volgens de rechtbank had het Schadeschap zich daar niet op mogen verlaten, omdat er twijfel is over de juistheid en volledigheid van het onderzoek en de adviezen. Daarbij heeft het Schadeschap niet goed gemotiveerd waarom bewoners aan de rand van de wijk een hogere vergoeding ontvingen dan bewoners van daarachter gelegen huizen. Het Schadeschap moet nu op last van de rechter opnieuw bekijken of mensen terecht of onterecht een vergoeding is geweigerd en of de hoogte van toegekende vergoedingen correct is. 

Bron: Rechtennieuws.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Christa Lagerweij op
Het gaat niet alleen om het gebruik van een ondeugdelijk advies. Daarnaast wordt het Schadeschap op de vingers getikt wegens vertraagde besluitvorming (dwangsom niet tijdig beslissen en vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM).