of 60831 LinkedIn

Samenwerking RUD's Zuid-Holland en Zeeland

De DCMR Milieudienst Rijnmond coördineert vanaf nu vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De samenwerkingsovereenkomst hiervoor is donderdag getekend.

De regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) in Zuid-Holland en Provincie Zeeland hebben donderdag een samenwerkingsovereenkomst met de DCMR Milieudienst Rijnmond getekend.

Zuid-Holland en Zeeland lopen voorop

De DCMR, één van de zes gespecialiseerde RUD’s voor risicovolle bedrijven in Nederland, coördineert vanaf nu vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Deze provincies dragen per 1 mei de mandaten voor deze taken over aan de DCMR. De gemeenten met Brzo-inrichtingen (Brzo = Besluit risico zware ongevallen) volgen later dit jaar. Zuid-Holland en Zeeland lopen hiermee in Nederland voorop in de formalisering van de Brzo-RUD.

 

Centrale aansturing en dezelfde werkwijze

In december 2012 tekenden de gedeputeerden voor milieu Rik Janssen (Zuid-Holland) en George van Heukelom (Zeeland) al een intentieverklaring die donderdag is geformaliseerd door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de DCMR, de vier regionale uitvoeringsdiensten (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Haaglanden, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland) en de provincie Zeeland. Zeeland tekent vooruitlopend op de RUD-Zeeland die nog in oprichting is en in januari 2014 van start gaan. Naast de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de risicovolle bedrijven, worden ook kwaliteitseisen, monitoring en communicatie op elkaar afgestemd zodat bij alle uitvoeringsdiensten van Zeeland en Zuid-Holland dezelfde werkwijze en kwaliteit wordt gehanteerd.

 

Gedeputeerden: kwaliteiten bundelen

Van Heukelom vertelt dat de provincie Zeeland vanaf 1 mei 2013 de coördinatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de Brzo-bedrijven overdraagt aan de DCMR. ‘Het verlenen van vergunningen, het toezicht houden en handhaven is een taak die bij de provincie blijft en straks overgaat naar RUD-Zeeland. Ons doel is kwaliteit en krachten van de DCMR en de provincie te bundelen waardoor er een kwaliteitsverbetering in de uitvoering ontstaat.’ Volgens Janssen brengt samenwerking kwaliteit, uniformiteit en efficiency. ‘Dat is in Zuid-Holland met het hoogst aantal risicovolle bedrijven een noodzaak. Uiteraard zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen activiteiten. Tegelijkertijd mogen burgers ervan uitgaan dat de overheid daar goed toezicht op houdt.’

RUD-vorming in Nederland

Naar aanleiding van de brand bij ChemiePack in Moerdijk (januari 2011) heeft voormalig staatssecretaris Atsma de opdracht gegeven aan provincies en gemeenten om samen te werken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de risicovolle bedrijven. Dit was tot dan toe versnipperd en werd overal op verschillende manieren gedaan. De staatssecretaris gaf opdracht 28 regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) te vormen in Nederland. Zes van deze werden aangewezen tot Brzo-RUD, gespecialiseerd in de risicovolle bedrijven die vallen onder de regels van het Brzo (Besluit risico zware ongevallen) en RIE (Richtlijn Industriële Emissies) categorie 4.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners