of 59345 LinkedIn

'Salaris oud-wethouder niet in duurzaamheidsfonds'

Hoe duurzaam is een afspraak uit een vorig college? Tegen die vraag loopt de D66-fractie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op, want aan de afspraak om het jaarsalaris van hun oud-wethouder in een duurzaam project te steken wordt alweer getornd. ‘Maar afspraak is afspraak.’

Hoe duurzaam is een afspraak uit een vorig college? Tegen die vraag loopt de D66-fractie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op, want aan de afspraak om het jaarsalaris van hun oud-wethouder in een duurzaam project te steken wordt alweer getornd. ‘Maar afspraak is afspraak.’

Geen zonnepanelen op fietsenstallingen
In de vorige collegeperiode besloot de partij zijn wethouder Jan Willem van Dongen, die in het voorjaar van 2017 wegens ziekte opstapte, niet te vervangen. In ruil daarvoor werd door de gemeenteraad via een motie vastgelegd dat zijn jaarsalaris (80.000 euro) zou worden besteed aan zonnepanelen op fietsenstallingen. Maar dat kon niet doorgaan, omdat er geen goede, veilige plekken in de gemeente werden gevonden. Daarbij was het plan niet mogelijk binnen dat budget. In een amendement was het budget wel geoormerkt voor duurzaamheid, zegt D66-fractievoorzitter Karin Oyevaar. ‘Het was bedoeld voor de uitvoering van het raadsbrede programma met het label duurzaamheid. Toen de fietsenstalling niet lukte, heeft de nieuwe VVD-wethouder Rob Jorg voor het geld een duurzaamheidsfonds opgezet.’

Miljoenentekorten
Dat fonds is bedoeld om initiatieven uit de samenleving met een bijdrage te ondersteunen. Maar het lijkt erop dat dit voorstel nu onvoldoende steun krijgt in de raad, want VVD en lokale partij BVH hebben een amendement voorbereid, waarin zij voorstellen om het geld van de oud-wethouder niet aan de algemene reserve te onttrekken voor het duurzaamheidsfonds. De redenen zijn de miljoenentekorten van de gemeente en dat schuldreductie de prioriteit is in het raadsprogramma. Ook is het in twee jaar niet gelukt om het geld te besteden op de bedoelde wijze. BVH-raadslid Anouk Haaxma zegt in het AD dat ze het fonds niet steunt, omdat het een nieuw voorstel is. ‘De tijden zijn veranderd en ook daar moeten we rekening mee houden. (…) We denken ook niet dat dit fonds iets gaat bijdragen aan het klimaat.’ VVD-raadslid Florien Scager ziet naast de financiële situatie van de gemeente nog meer belangen. ‘Als basisvoorzieningen zoals een bibliotheek ter discussie staan, moet je dat meewegen.’

Afspraak
De oorspronkelijke afspraak en herzien ligt heel lastig voor de D66-fractie, legt Oyevaar uit. ‘Er was een afspraak. Het was voor ons lastig dat we de wethoudersplek niet innamen, maar als we op een andere manier duurzaamheid konden ondersteunen, waren we toch zichtbaar in het college. En dit was in het belang van de uitvoering van het raadsprogramma.’ Toch is het niet vreemd dat juist VVD en BVH dit amendement indienen, want destijds waren zij al niet voor die afspraak. Ze stemden ook tegen het inzetten van het bedrag van 80.000 euro. ‘Het is een raadsbesluit, in de motie van 6 juni 2017 staat het zwart op wit. De VVD-wethouder zet alles op alles om zijn voorstel er door te krijgen.’

Geen steun van links
Maar het probleem is volgens Oyevaar het standpunt van de partij OPEN, een combi van GroenLinks en PvdA. ‘Die hebben gezegd het voorstel niet te steunen vanwege de financiële situatie van onze gemeente, terwijl zij toch van de duurzaamheid zijn, zou je zeggen. Maar als zij het amendement steunen, dan zouden we het potje verliezen. Misschien kunnen we wel een andere besteding binnen het label duurzaamheid vinden, maar aan de hele afspraak tornen, vinden we geen goed idee. Daar zijn we verontwaardigd en teleurgesteld over. Afspraak is afspraak. Zeker in deze omstandigheden.’

Plan te ver af van oorspronkelijke plan
In een korte reactie zegt OPEN-raadslid Ernst Hart dat het nieuwe plan ver van het oorspronkelijke plan af staat en de financiële situatie van de gemeente enorm is verslechterd. ‘Dat is de reden dat we er in de raad over spreken. Het raadsvoorstel gaat over het wijzigen van het amendement van het oorspronkelijke plan. Er zijn allerlei bestemmingen voor het geld te bedenken, zoals het in de algemene reserve houden. Dat is de strekking van het amendement. Er was destijds een concreet voorstel, maar dat blijkt niet uitvoerbaar. Je moet kijken wat je dan doet. Onze mening is: het nieuwe plan staat te ver van het oorspronkelijke plan af. We kijken ernaar en beoordelen het opnieuw. Hier laat ik het nu bij.’

Vertrouwenskwestie
Volgens Oyevaar gaat het over hoe je met elkaar omgaat. ‘Het is een vertrouwenskwestie. Hoe snel vervliegt zo’n belofte? Afspraak is afspraak. Iedereen kent de specifieke context.’ Ze wijst erop dat de 80.000 euro over nu gaat en de discussie over de bibliotheek over 2020 en verder. ‘Je kunt dat niet 1-op-1 uitruilen. Wij vinden de bieb ook belangrijk, maar dit is afgesproken. Het is appels met peren vergelijken.’ Tot slot stelt Oyevaar dat ook in het huidige raadsprogramma duurzaamheid belangrijk is. ‘Inwoners hebben ons gezegd om niet te bezuinigingen op duurzaamheid. Onder de moeilijke financiële omstandigheden is dat bijzonder. Wij gaan ons best doen om de anderen te overtuigen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door cormulder (overheidsdienaar) op
Zo kennen we de overheid weer, lekker betrouwbaar ;-)
Door p op
Tja, dat is democratie