of 59244 LinkedIn

RvS: 'Gemeenten onderbelicht in nieuwe natuurwet'

Gemeenten moeten naleving van de wet handhaven, maar daarover staat niets in het concept-wetsvoorstel.

In de nieuwe Wet Natuurbescherming is te weinig aandacht voor gemeenten. Zij vervullen een essentiële rol bij de handhaving van de wet, maar die wordt niet belicht in het conceptwetsvoorstel, constateert de Raad van State.

Verminderen regeldruk doorgeschoten

In het advies aan de koningin heeft de Afdeling advisering van de Raad van State enkele stevige kritiekpunten op de nieuwe wet, die de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samenvoegt. Het vereenvoudigen en integreren van de wetten over natuurbescherming is wenselijk, vindt ook de Afdeling, maar is te ver doorgeschoten. ‘De focus in het voorstel op het verminderen van regeldruk lijkt ten koste te gaan van de naleefbaarheid en handhaafbaarheid van de wettelijke voorschriften.’

 

Twijfel over bevoegdheden bij provincie

Er is ook twijfel over het voorstel om de taken en bevoegdheden op het terrein van natuurbescherming bij één bestuurslaag te concentreren, de provincie. Bij de uitvoering en de handhaving van de wet zijn immers drie bestuurslagen betrokken. Volgens de Afdeling is ‘onvoldoende duidelijk of zij qua deskundigheid en middelen allemaal in voldoende mate voor hun taak zijn toegerust.’

 

Zorgen over natuur

Overigens maakt de Raad van State zich sowieso zorgen over de natuur in Nederland, blijkt uit het advies. De natuurbescherming heeft er de afgelopen jaren niet toe geleid dat de natuur in Nederland momenteel in een gunstige staat verkeert en de instandhouding van soorten en habitats is verzekerd. Nu de wetgeving verder wordt versoberd is het de vraag of Nederland in de toekomst aan de internationale en Europese doelstellingen zal voldoen, aldus de Afdeling.

 

VNG deelt de zorgen

De VNG is blij met het advies van de Raad van State. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had in een zienswijze op het conceptwetsvoorstel vergelijkbare zorgen geuit. Zo vindt ook de VNG de rol van gemeenten onderbelicht in het wetsvoorstel en zijn de bestuurlijke lasten voor gemeenten niet in beeld gebracht. Het wetsvoorstel wordt volgens planning volgend jaar behandeld in de Tweede en Eerste Kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.