of 60220 LinkedIn

Ruimtelijke ordening: Schultz vraagt vertrouwen

Minister Melanie Schultz heeft er alle vertrouwen in dat de aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening een succes wordt. De vrees voor ongewenste effecten, zoals het dichtslibben van de open ruimte, is volgens haar ongegrond.
Minister Melanie Schultz heeft er alle vertrouwen in dat de aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening een succes wordt. De vrees voor ongewenste effecten, zoals het dichtslibben van de open ruimte, is volgens haar ongegrond.

Vertrouwen
‘Het gaat erom dat we decentrale overheden de ruimte willen geven. We willen vertrouwen uitstralen, in plaats van dat we alles vastleggen in allerlei spelregels’, zegt de VVD-minister van Infrastructuur en Milieu in een gesprek met Binnenlands Bestuur.

Verdichten
Schultz vraagt andere betrokken partijen om hetzelfde vertrouwen uit te stralen. ‘Wantrouwen is nergens voor nodig. Provincies zullen echt niet toestaan dat de open ruimte zomaar wordt volgebouwd. En steden hebben er alle belang bij om te blijven verdichten, om hun voorzieningenniveau en bijvoorbeeld hun openbaarvervoernetwerk op peil te houden’, aldus de minister.

Opheffing
Binnenlands Bestuur besteedde de afgelopen twee weken in twee achtergrondartikelen uitgebreid aandacht aan de opheffing van het ministerie van VROM en de door het kabinet-Rutte aangekondigde decentralisatie van de ruimtelijke ordening.

Kritiek
Op de decentralisatie is door diverse betrokkenen en deskundigen kritisch gereageerd. In een artikel dat deze week wordt gepubliceerd, gaat Melanie Schultz in op deze kritiek. ‘Het roer moet nu echt om’, vindt de minister. ‘Ik wil proberen processen te vereenvoudigen en lagen er tussenuit te halen. De bestuurlijke drukte mag wel wat minder.’

Lees hier interview met de minister (blz.8)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap (bestuurskundige) op
Vertrouwen in een goede ruimtelijke ordening op decentraal niveau kan niet gebaseerd worden op ervaringen uit het verleden. Daar zou de VROM-inspectie - bestaat deze nog? - van alles van moeten weten. Dichtslibben of dichtgroeien is welbeschouwd een natuurlijk poces. Iedereen die een tuintje heeft, kan daarover meepraten. Daarom kan een hoger toezicht op decentrale overheden niet opzij gezet worden. Dat heeft met een ander, meerbetekenend, vertrouwen te maken: vertrouwen in de democratische rechtsstaat.
Door Herman Bres op
Op zich geen gek idee RO te decentraliseren. Uiteindelijk staan provincie en gemeente dichter bij geplande projecten. Echter daar schuilt ook ook een groot gevaar. Het gebeurt met de regelmaat van de klok dat juist provinciale en lokale politici zichzelf willen profileren, i.p.v. het nut en de noodzaak van zo'n project. Zelfs kan dit leiden tot levensgevaarlijke gevolgen. Een prachtig voorbeeld is het voornemen bij Kampen een bypass aan te leggen, die zelfs niet voorkomt bij de plannen van RWS en bij zeer veel waterdeskundigen op grote weerstand stuit.
Door gerrie op
Bouwen gewoon overal toe staan. Er is plaats genoeg in dit land. Is beter voor ieders portemonnee. Nu stroomt er veel te veel geld naar de overheidskas. Lijkt wel een goodwillfonds
Door Gerard (waarnemer te velde) op
Heel goed, Mélanie. Eindelijk iemand die écht kiest voor deregulering. Dus vertrouwen op het gezonde verstand van anderen. Dat is geen 'laissez faire, laisez passer'. Laat de hele regering maar eens meer vertrouwen in de burgers stellen en ook op andere terreinen de regelzucht en formulierenbrij inperken.
Keerzijde is natuurlijk dat dit vertrouwen ongetwijfeld aanstonds door hebzuchtigen, kortzichtigen en locale potentaten beschaamd zal worden.
Door Kobus (adviseur) op
Het lijkt erop dat de minster in deze het willen verminderen van regels en het decentraliseren voorop zet. Zodoende focust zij op de middelen en laat zij het algemeen belang - dat gediend is met een goede sturing op de ruimtelijke ordening - op zijn beloop. Zij meent zich op een goed vertrouwen te kunnen verlaten. Dit is is veel te veel 'laissez faire, laisez passer'. Nota bene: deze minister wil economische belanghebbenden als het kan geen strobreed in de weg leggen. En de gewone burger ziet zichzelf naar achteren geschoven. Zijn belangen worden secundair geacht. Hij wordt het slachtoffer van uitingen van schadelijk neo-liberalisme.