of 62284 LinkedIn

Ruimtelijke ordening decentraal

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA wil de ruimtelijke ordening verder decentraliseren. In het regeerakkoord worden voorstellen aangekondigd om ‘meer over te laten’ aan provincies en gemeenten.
Het nieuwe kabinet van VVD en CDA wil de ruimtelijke ordening verder decentraliseren. In het regeerakkoord worden voorstellen aangekondigd om ‘meer over te laten’ aan provincies en gemeenten.

Regie
De provincies worden verantwoordelijk voor het toezicht en de regie op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. In de visie van het kabinet moeten besluiten over ruimtelijke ordening ‘zo transparant mogelijk’ zijn. De besluitvorming moet zich voltrekken ‘zo dicht mogelijk bij degenen die het direct aangaat’.

 

Bevoegdheden
Op het gebied van vervoer en infrastructuur raken het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten in de Randstad bevoegdheden kwijt. Het kabinet wil deze overdragen aan een te vormen Infrastructuurautoriteit.

 

Voortouw
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt verlengd

van 2020 naar 2028. ‘Provincies en regio’s kunnen MIRT-investeringen voorfinancieren en zullen, volgens te maken afspraken, vaker het voortouw en de eindverantwoordelijkheid hebben’, aldus het regeerakkoord.

 
Meebetalen
Het kabinet wil provincies en grote gemeenten laten meebetalen aan infrastructuur, ‘in elk geval voor bovenwettelijke inpassingen’. Bij de aanleg en het onderhoud van weg- en railinfrastructuur willen VVD en CDA ‘nauwere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven’. Daarom wordt landelijk ‘een groot aantal’ publiek-private infraprojecten opgestart.

 

Supersnelwegen
De aanleg van aanvullende infrastructuur, zoals zogeheten ‘supersnelwegen’, kan worden gefinancierd door ‘bijvoorbeeld’ pensioenfondsen en tolheffing. Het reguliere wegennet blijft tolvrij.

 

Bestuurlijke duo's
De aanpak van het programma Randstad Urgent wordt voortgezet en ook in andere delen van het land toegepast. Een van de kenmerken van deze methode is dat ‘bestuurlijke duo’s’, bijvoorbeeld een gedeputeerde en een wethouder, samen verantwoordelijk worden gemaakt voor concrete projecten.

 

Omgevingsrecht
Wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht wil het kabinet ‘bundelen en vereenvoudigen’. De Algemene wet bestuursrecht wacht ‘versobering en modernisering’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob (Ambtenaar) op
Nee maar......, een infrastructuur autoriteit. We gaan dus bezuinigen op de overheid. We halen er allerlei taken weg, maar voor die taken moeten we dan wel nieuwe overheidsinstanties op richten. En voor die nieuwe instanties moeten we weer aparte directies hebben met daaronder waarschijnlijk een drie lagen kader en dan is er misschien nog iets ruimte voor uitvoering. Werkelijk ongelooflijk. Ik ben blij dat uiteindelijk de vierde macht een hele dikke vinger in de pap heeft....
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Het is toch hetzelfde CDA dat de Crisi- en herstelwet liet vaststellen om juist de burger buiten spel te zetten, omdat alles zo stroperig verloopt?
Overigens: wie het gebrek aan ruimtelijke inrichting wil zien behoeft maar door Nederland te rijden om vast te kunnen stellen dat de provincies wat toezicht betreft de afgelopen tientallen jaren volstrekt hebben gefaald.

Kortom: 't gaat ooit goedkomen in dit land!
Door Remko (ambtenaar) op
Op dergelijke bontgespikkelde waanzin ga ik niet inhoudelijk reageren maar beperk me tot met een onbegrijpelijke blik en enig hoofdschudden van ongeloof over zoveel bij elkaar geraapte nonsens.