of 61441 LinkedIn

‘Ruimtelijke nota’s in juni klaar’

Het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat ernst maken met decentralisatie, aldus Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening.
Het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat ernst maken met decentralisatie, aldus Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening.

Ovink sprak vorige week op een bijeenkomst met planologen en stedenbouwkundigen van de Stichting Megacities in Den Haag. Hij pareerde de kritiek uit vakkringen dat het nieuwe kabinet economisch gewin laat prevaleren boven ruimtelijke kwaliteit. ‘Het regeerakkoord gaat over mainports, brainports en greenports, maar daarbij speelt stedelijke kwaliteit een hoofdrol’, aldus de topambtenaar.

 

‘Economy first is nóóit quality last, want je economische succes hangt af van een onderscheidend leefklimaat en duurzaamheid als basisprincipes. Kwaliteit is dus een economisch belang.’ Steden die vrezen voor miskenning wil Ovink geruststellen. ‘Steden, met hun culturele kapitaal, zijn juist leading, ook voor innovatie en oplossingen. Zij bepalen het verdienmodel.’

 

De topambtenaar wijst erop dat decentralisatie al jaren het beleidsuitgangspunt is. ‘Maar dat is nooit goed gelukt. Ik hoop dat het onder Rutte echt gaat gebeuren. Het toezicht op en de regie over de ruimtelijke ordening én de volkshuisvesting gaat naar de provincies. Het Rijk zal zich alleen nog bemoeien met een aantal basisnormen, met de versterking van bepaalde economische gebieden en met de hoofdnetten van weg, spoor, water en lucht. De nationale landschappen kunnen ook naar de provincies.’

 

Het was hoog tijd om de bakens te verzetten volgens Ovink. ‘De vigerende Nota Ruimte gaat uit van groei, terwijl we intussen kampen met krimp, een bouwcrisis en een gemeentelijke financieringscrisis. Van de gemeenten is 4 procent al failliet.’ De aangekondigde actualisatienota zal wet- en regelgeving, in navolging van de al werkzame Crisis- en herstelwet, verder vereenvoudigen en ook in andere delen van het land ‘urgentprojecten’ toevoegen aan de al lopende Randstad Urgent-aanpak.

 

En passant neemt de ruimtebaas het nog even op voor zijn minister, Melanie Schultz van Haegen. ‘Als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat was zij van het programma ‘Ruimte voor de Rivier.’ Als er íets integraal is, dan dát wel. Deze minister heeft een uitgesproken integrale ruimtelijke visie.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners