of 59250 LinkedIn

Ruim duizend keer drama

Nog steeds groeit de leegstand op bedrijventerreinen. Er is sprake van verloedering op ongeveer een derde van de terreinen: dat zijn ruim duizend bedrijventerreinen met vooral lokale bedrijven. Dat constateert Platform31 in de publicatie De markt voor bedrijventerreinen een bundeling van zes jaar onderzoek en beleid.

Nog steeds groeit de leegstand op bedrijventerreinen. Er is sprake van verloedering op ongeveer een derde van de terreinen: dat zijn ruim duizend bedrijventerreinen met vooral lokale bedrijven. Dat constateert Platform31 in de publicatie De markt voor bedrijventerreinen een bundeling van zes jaar onderzoek en beleid.

Ondanks het vele geld dat is uitgegeven aan revitaliseren en herstructureren, blijven de cijfers dramatisch. ‘Nu de coalitieakkoorden van de Provinciale Staten steeds meer vorm krijgen, zien we dat de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen (weer) hoog op de politieke agenda staan.’

Schrappen
De publicatie schetst een beeld van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Bedrijventerreinen zijn op grote schaal geherstructureerd, de overheid speelt een andere rol en kijkt met een meer zakelijke blik naar bedrijventerreinen, terwijl de rol van ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijker is geworden. Toch is het percentage leegstand nog hoog en laat de kwaliteit van de terreinen vaak te wensen over, vinden de auteurs. Wat volgens hen moet gebeuren? Alle nieuwe plannen voor bedrijventerreinen per direct schrappen. De overheid moet stoppen met het zelf ontwikkelen van bedrijventerreinen. Plancapaciteit over bedrijventerreinen moet regionaal worden afgestemd. En gemeenten moeten gaan werken met nieuwe types investeerders zoals ondernemers en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.