of 62284 LinkedIn

Rud's: Atsma dreigt met ontnemen bevoegdheden

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) in hun provincie. Dat schrijft Atsma vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
3 reacties
Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) in hun provincie. Dat schrijft Atsma vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Achter op schema
Door de vorming van RUD's moeten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bouwen en ruimte verbeteren. De voorbereidingen liggen volgens Atsma landelijk gezien ,,redelijk op schema'. Maar de besluitvorming over de samenwerking blijft in drie provincies achter.

Witte vlekken
In een rapportage wordt de besluitvorming in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland betiteld als (uiterst) gecompliceerd tot problematisch. Daar dreigen ,,witte vlekken" te ontstaan, omdat niet alle gemeenten meewerken. Dit zou het doel van de samenwerking - duidelijkheid voor het bedrijfsleven en betere handhaving van regels met politie en justitie - in de weg kunnen staan.


Dertig RUD's  

Er zijn plannen voor ongeveer dertig RUD's verspreid over Nederland. De bedoeling is dat de regionale uitvoeringsdiensten uiterlijk 1 januari 2013 aan de slag gaan.


Geschrokken
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde eerder deze maand nog geschrokken op kabinetsplannen om 100 miljoen euro te bezuinigen op de RUD's. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) verwacht dat door de regionale samenwerking efficiënter gewerkt kan worden. Hij wil die 100 miljoen euro inzetten voor gemeenten die straks tekortkomen bij hervorming van de sociale werkplaatsen. Maar de VNG vindt de korting op de RUD's ,,onaanvaardbaar''.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Atje (Schubbekutteveen) op
Wat een giller. Die blinde vink Atsma gaat gemeenten bevoegdheden ontnemen. En dan? Moeten zijn ambtenaren het dan zelf uitvoeren? Bij VROM heeft nog nooit iemand een poot uitgestoken.
Door W. Wilkens op
Deze nieuwkomer vergeet dat handhaving een politieke zaak is die op lokaal niveau het best kan worden geregeld.
Handhaving is geen ambtelijke, maar politieke aangelegenheid!
Schort er daar wat, dan behoort de plaatselijke politiek in te grijpen. Zo lang Den Haag zelf zijn zaakjes niet op orde heeft, past het niet lagere overheden de les te lezen.

Overigens hebben de gemeenten betere papieren dan het rijk, want zijn al ontstaan toen het rijk nog gevormd moest worden.

Enige constitutionele omgangsvormen of lessen hierin voor aanstaande politici kan geen kwaad, zo te oordelen.
Of heeft men in Den Haag meer oog voor een snelle carrière?
Door G. de Schipper-Tinga (adviseur gemeente) op
Staatssecretaris Atsma blaast nogal hoog van de toren en gaat hierbij volstrekt voorbij aan de autonome bevoegdheden van gemeenten op dit punt. De Eerste Kamer heeft niet voor niets bedongen dat de RUD's een vrijwillige zaak is van deze bestuurslaag. Ik ga er dan ook van uit dat de staatssecretaris ZIJN bevoegdheden niet gaat misbruiken, zoals hij volgens dit artikel voornemens is