of 61043 LinkedIn

Rotterdam ‘vergat’ m.e.r.-besluit na wetswijziging

De bestemmingsplanwijziging voor de Rotterdamse wijk  Wielewaal werd vernietigd door de Raad van State omdat de gemeente Rotterdam een wetswijziging in de Wet milieubeheer niet heeft opgemerkt. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

De bestemmingsplanwijziging voor de Rotterdamse wijk Wielewaal werd vernietigd door de Raad van State omdat de gemeente Rotterdam een wetswijziging in de Wet milieubeheer niet heeft opgemerkt. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Plannen

De naoorlogse wijk in Rotterdam-Zuid moet geheel worden vernieuwd, maar een aantal bewoners vecht al een paar jaar tegen de plannen van corporatie Woonbron en ontwikkelaar BPD. In oktober vorig jaar nam de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan aan, dat deze week door de bewoners werd aangevochten bij de Raad van State.

 

Besluit

Tot een zitting kwam het niet eens. Toen de Raad van State de stukken zag en ontdekte dat het college in het ontwerp-bestemmingsplan geen expliciet besluit heeft genomen of een milieueffectrapportage nodig was, werd het bestemmingsplan vernietigd. Rotterdam voerde wel milieuonderzoeken uit, waaruit bleek dat er geen ‘significante milieueffecten’ zijn. De gemeente ging er vervolgens impliciet vanuit dat er ook geen m.e.r.-procedure noodzakelijk was.

 

Gekruisd

Ten onrechte, zo blijkt nu. De gemeente had over het niet starten van een m.e.r.-procedure volgens de Raad van State wel degelijk een expliciet besluit moeten nemen. Volgens de gemeente gebeurde dat niet, omdat die eis pas net daarvoor, in 2017, de Wet milieubeheer werd aangepast, dat was net op het moment dat de gemeente begon met de terinzagelegging van het bestemmingsplan. ‘De nieuwe wetgeving en het agenderingsvoorstel hebben elkaar gekruist,’ zegt de gemeente. ‘Er is toen niet opgemerkt dat dit agenderingsvoorstel op het punt van het m.e.r.-beoordelingsbesluit aanpassing behoefde.’

 

Vertraging

Het college zegt te betreuren dat de Raad van State alleen procedureel naar de zaak heeft gekeken en niet heeft meegenomen dat de gemeente wel degelijk een goed milieuonderzoek heeft gedaan. Tegen deze uitspraak kan Rotterdam niet in beroep, en moet het opnieuw de procedure voor een bestemmingsplanwijziging doorlopen. Het stadsbestuur verwacht dat de uitvoering van de bouwplannen een half jaar tot een jaar wordt vertraagd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners