of 59318 LinkedIn

Rioolwater uit regio frustreert Katwijk

De gemeente Katwijk vindt het erg dat bij zware regenval rioolwater uit regiogemeenten wordt geloosd op de Oude Rijn. Dat zorgt voor verontreinigd zwemwater.

De gemeente Katwijk vindt het 'heel frustrerend' dat bij zware regenval rioolwater uit regiogemeenten wordt geloosd op de Oude Rijn. Het zorgt bij de monding van de Oude Rijn voor verontreinigd zwemwater, of in elk geval een waarschuwing daarvoor. En dat is slecht voor het strandtoerisme.

‘Mogelijk vervuild’

Ook in de afgelopen weken werd water gespuid bij de Katwijkse uitwatering. Door hevige regenbuien raken de rioolsystemen te vol en moet het overtollige water worden afgevoerd via de Oude Rijn naar zee. Elke keer dat dat gebeurt gaat er via het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland een waarschuwing uit voor ‘mogelijk vervuild zwemwater’, legt gemeentewoordvoerster Willy-Janne Heemskerk uit.

 

Drie dagen wachten

Die waarschuwing wordt gecommuniceerd via internet, twitter en met informatieborden bij alle strandafgangen. 'Pas drie dagen na die waarschuwingen wordt uit de meetresultaten duidelijk of het water inderdaad vervuild was.’ Frustrerend voor de kustgemeente, vooral als de gemeente uit eigen metingen binnen een dag al weet dat er niets of weinig aan de hand is.

 

Economische schade

Door het gedoe met vervuild zwemwater is het in Katwijk elk jaar weer spannend of de gemeente de Blauwe Vlag mag hijsen. Dit Europese keurmerk voor schone en veilige stranden heeft een belangrijke toeristische waarde voor badplaatsen. Welke economische schade Katwijk loopt door de riooloverstorten heeft de gemeente niet direct in beeld. ‘Maar je kunt je voorstellen dat mensen liever een ander strand bezoeken als ze horen dat Katwijk mogelijk vervuild is.’

 

Gescheiden waterafvoer

Het probleem is eenvoudig op te lossen door gescheiden afvoersystemen voor regenwater en rioolwater. Katwijk heeft daar zelf de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd. Inmiddels werken een aantal buurgemeenten, Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland aan een betere werking van rioolstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallaties, zodat minder afvalwater direct in het oppervlaktewater komt. Die verbeteringen leveren echter een beperkte bijdrage voor een oplossing van de overschrijdingen van de Europese normen op de zwemlocaties bij het Katwijkse strand, aldus de gemeente.

 

Strekdam in zee

Het enige dat Katwijk zelf nog kan doen is een strekdam aanleggen vanaf de uitwatering, zodat het spuiwater een stuk verder in zee terecht komt. Dat idee is onderdeel van de discussie over de aanleg van een zeejachthaven bij Katwijk.

 

Wie betaalt

Wie gaat dat betalen, Katwijk, of de andere Rijngemeenten? Heemskerk: ‘Daar zullen we over moeten spreken met elkaar; hoe is dit op te lossen?’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dirk Sijtsema (senior specialist stedelijk water bij ARCADIS) op
Wijk aan Zee had ca 6 jaar geleden last van hetzelfde probleem. De riooloverstort daar is nu aangepakt door de afvoeren van hemelwater grootschalig af te koppelen van de gemengde riolering. Het schone hemelwater infiltreert nu voor 80% in de bodem. Daarmee is ook de natuurlijke kringloop hersteld. ARCADIS heeft een belangrijke rol gehad bij het ontwikkelen en uitvoeringsgereed maken van de plannen in samenwerking met de gemeente Beverwijk. Bij de lozing in Katwijk zijn meer gemeenten betrokken doch ook hier zijn vergelijkbare oplossingen als in Wijk aan Zee mogelijk.
Door Theo Smit (directeur) op
Vervelend voor Katwijk om aan het eind van het systeem te zitten. Echter een gouden kans voor de gemeente, de andere betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap om de samenwerking in de afvalwaterketen nu echt vorm te gaan geven en met integrale oplossingen te komen