of 59821 LinkedIn

Rioolheffing nieuw middel voor verduurzaming

Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven.

Nee, een tegeltaks mag het absoluut niet meer heten. Toch studeren gemeenten op de mogelijkheid om via meer differentiatie in de rioolheffing de lokale duurzaamheid een impuls te geven.

Proefballonnetje

Vorig jaar was het de gemeente Aalburg die er als eerste mee op de proppen kwam: een extra belasting voor elke stoeptegel in de achtertuin. In Duitsland hebben ze die al jaren. Maar het proefballonnetje van wethouder Pim Bouman (duurzaamheid, Belangen Aalburgse Burgers) oogstte veel protest. Vooral uit nationale hoek, overigens. Volgens een opiniepeiling bleek dat één op de drie Aalburgse burgers er wel mee kon leven.


Juiste methode
Niettemin stelde de gemeente Aalburg de plannen vervolgens uit. Volgens Bouman onderschrijven veel burgers na de eerdere wateroverlast die de gemeente trof wel degelijk het belang van duurzamere rioolheffingen. ‘Alleen vragen we ons af of burgers voor hun tegels bestraffen nu wel de juiste methode is. Ook vereist de controle erop veel gemeentelijke capaciteit.’


Bewoners belonen
In plaats van een extra belasting voor betegelde tuinen overweegt de gemeente nu een beloning (in de vorm van een lagere rioolheffing) in te stellen voor bewoners die tegels verwijderen. ‘Belonen werkt beter dan bestraffen. En dan hoef je alleen maar bij die tuinen te controleren of de door de bewoner vermelde acties ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.’ Aalburg fuseert per 1 januari met de gemeenten Woudrichem en Werkendam tot de nieuwe gemeente Altena. Volgens Bouman kan de nieuwe vorm van heffen op z’n vroegst medio 2020 worden ingevoerd.


Lokale opvang
Vermoedelijk is minstens één andere gemeente Altena dan al voor: Son en Breugel. Deze week wordt een voorstel in het college besproken om de rioolheffing te differentiëren. ‘Nee, we willen zeker geen tegeltaks’, geeft een woordvoerder aan. ‘Het gaat ook hier om het belonen van duurzaam gedrag van bewoners die hun terreinen afkoppelen van het riool en voor lokale opvang van hemelwater zorgen.’


Lastige klus
Altena en Son en Breugel krijgen steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die deze maand naar buiten kwam met een inventarisatie van de rioolheffing ‘als instrument om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Daarin wordt ook geconcludeerd dat ‘het exact bepalen van het afvoerend oppervlak [als maatstaf voor de rioolheffing, red] een lastige en soms arbitraire klus is’. De VNG suggereert met bandbreedtes te gaan werken of met een digitaal loket waar bewoners en bedrijven zelf informatie over hun oppervlak kunnen aanleveren.  


Forfaitaire benadering
Als andere optie suggereert de VNG een ‘forfaitaire benadering’, vergelijkbaar met de toeristenbelasting. Bewoners zouden dan worden aangeslagen voor de gemiddelde mate van verharding in een bepaald gebied. Wie meent daar met zijn tuin een stuk gunstiger bij af te steken, kan voor een lagere heffing in aanmerking komen.


Vier duurzaamheidsdoelen
De VNG onderscheidt in de inventarisatie vier mogelijke duurzaamheidsdoelen van rioolheffingen. Waterbesparing (al blijkt een hogere waterprijs in de praktijk nauwelijks tot minder gebruik te leiden). Schoon water: door te voorkomen dat grote hoeveelheden hemelwater in het riool belanden (waardoor het zuiveringsrendement omlaag gaat en de kosten omhoog). Het beperken van wateroverlast door de hoeveelheid verhard oppervlak terug te dringen en – als laatste – het terugdringen van droogte door in langdurige periodes zonder regen meer water beschikbaar te houden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Dit blijft klinkklare nonsens, hoe je het ook noemt.

Een heffing per huis gaat tot heel ingewikkelde regelgeving leiden zolang er geen registratie plaats vindt van de regenwaterafvoer per adres. Maar zelfs dat is niet gemakkelijk. Er zijn veel huizen waar hemelwater collectief wordt afgevoerd.

Een heffing relateren aan het al dan niet betegeld zijn van een (achter)tuin slaat de plank volledig mis. Ook betegelde achtertuinen voeren het hemelwater af in de grond. Een heffing kan slechts die tuinen treffen die direct zijn aangesloten op het riool. Heffingadepten: Over hoeveel percent van de tuinen praten we dan?

In mijn straat parkeren nu vrijwel alle bewoners hun fietsen in de voortuin. Die zijn daarom deels bestraat. Heffingadepten: Gaan we die bewoners straffen voor het creëren van speel en loopgelegenheid, dus voor het bevorderen van aangename straten?
En als u dat wilt, gaat u dan ook de openbare fietsplekken belasten die gemeenten op straat aanleggen voor bewoners die geen voortuin hebben? Zo nee dan handelt u in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Het 4e duurzaamheidscriterium dat de VNG noemt komt neer op het bouwen van waterbassins, zie:
https://www.algemenewaterschapspartij.nl/nieuws/ …

De gemeente Utrecht doet dat inmiddels al.
Door joost (beleidsmedewerker Water) op
Water opvangen en hergebruiken is een veel betere oplossing. Dit kan ook bij water tekort bij verdroging een oplossing geven. Een paar tegels eruit helpt niet voor het waterprobleem. Is wel voor de bewustwording goed.
Door wout veldstra (voorzitter Operatie Steenbreek) op
Waarom een financiële maatregel; die wordt gewoon betaald! Organiseer betrokkenheid: Operatie Steenbreek!
Door Jean-Philippe Janssens (adviseur stedelijk water) op
Een variant: mensen met verharde tuinen en afwatering naar het riool betalen per regenbui. Neerslagdata is eenvoudig voorhanden, net als het drinkwaterverbruik dat in veel gemeenten de basis vormt van de rioolheffing.
Door Irene op
Waarom geen tegeltax? Als ik het afgelopen halve jaar al kijk naar hoeveel voortuinen er in mijn omliggende straten zijn betegeld, zijn dat er al 8. En dan zie ik alleen de voortuinen in 3 straten. Iedereen volgt elkaar. Dus snel tegeltax invoeren
Door Van der Maarel (Huisvrouw) op
Belachelijk om mensen te belonen die het al jaren “fout” hebben gedaan.
En mensen die veel groen behouden hebben en daar de nodige energie in hebben gestoken worden dus niet beloond. Dat voelt niet goed.

Door p op
Gratis idee, verplichten dat alleen nog maar waterdoorlatende tegels mogen worden verkocht-die bestaan namelijk ook gewoon.

En dan na een tijdje mensen die dat hebben korting geven op de heffing