of 60831 LinkedIn

Rijksbouwmeester helpt Achterhoek bij aanpak krimp

De rijksbouwmeester gaat drie plaatsen in de Achterhoek helpen om hun winkelcentra krimpbestendig te maken. Desnoods door verhuizing naar andere winkelcentra.
Reageer

De rijksbouwmeester gaat drie plaatsen in de Achterhoek helpen om hun winkelcentra krimpbestendig te maken. Kern van het proefproject is zorgen voor ‘de juiste winkel op de juiste plek’, door ze desnoods op termijn te laten verhuizen naar een ander winkelcentrum.

Voorbeeld voor krimpgemeenten

De pilot van Binnenlandse Zaken dient als voorbeeld voor krimpgemeenten die hun winkelgebieden willen aanpakken, zegt William Segers, programmaleider bevolkingsdaling van het ministerie. Het ministerie heeft 50.000 euro vrijgemaakt om de rijksbouwmeester in te schakelen bij de winkelprojecten in Aalten, Winterswijk en Groenlo.

 

Anticipeergebied

De Achterhoek is een zogenoemd anticipeergebied; het is nog geen krimpregio, maar bevolkings- en huishoudingsdaling staan wel voor de deur. ‘Dat beseft de Achterhoek ten volle. Het is een actieve regio, waar de overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen bezig zijn om nu al de gevolgen van de bevolkingsdaling aan te pakken.’

 

Meerzijdige problemen

Winkelcentra kampen met meerzijdige problemen, legt Segers uit. Niet alleen het winkelend publiek vergrijst, ook de winkelier zelf. Gebrek aan opvolging zorgt voor leegstand, wat de leefbaarheid van het gebied aantast. ‘Als je het ene gebied opknapt, trekt het publiek daar naar toe en worden de problemen voor andere winkelcentra groter. Het waterbedeffect.’

 

Profiel

De oplossing ligt in deze pilot in specialisering, aldus Segers. ‘Meubelzaken doen het beter als ze geclusterd zijn. En ambachtelijke winkels versterken elkaar ook in samenhang. Samen met winkeliersverenigingen kijken we welk profiel een winkelcentrum zou moeten hebben. Via ruilverkaveling kun je clusters vormen.’

 

Intensief

Segers verwacht dat het een intensief project zal zijn, dat echter wel kan helpen om de winkelgebieden door de demografische overgangsfase te trekken. Volgend jaar verwacht hij de eerste resultaten te kunnen laten zien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners