of 63372 LinkedIn

‘Rijk moet meebetalen aan woningbouw verouderde terreinen’

Verouderde bedrijventerreinen, spoorweg- en havenemplacementen. Tal van steden hebben gebieden die niet of nauwelijks worden gebruikt. Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan nu de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden.

Verouderde bedrijventerreinen, spoorweg- en havenemplacementen. Tal van steden hebben gebieden die niet of nauwelijks worden gebruikt. Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan nu de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. 

Slim bundelen

In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten slim bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren.

Duurzamer
Volgens de initiatiefnemers van het Manifest blijft het aantal huishoudens in Nederland de komende jaren sterk groeien en daarmee ook de vraag naar nieuwe huizen. Zij willen daarom gebieden binnen de steden die niet of nauwelijks meer gebruikt worden, benutten voor woningbouw. Het voordeel van binnenstedelijke woningbouw is volgens de initiatiefnemers dat daarmee ook meteen energiezuiniger en duurzamer gebouwd wordt, het gebruik van de auto wordt teruggedrongen, nieuwe banen gecreëerd worden en er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor huishoudens die graag in de stad willen wonen. Van belang is volgens de opstellers van het manifest ook dat door meer woningen binnen de steden te bouwen, er minder huizen in nieuwe buitenwijken aan de randen van de steden gebouwd hoeven te worden.
 

Omgevingswet
Volgens de ondertekenaars kost het transformeren van verouderde, binnenstedelijke terreinen naar nieuwe woonwijken veel geld, duurt het vaak erg lang en is het ook bijzonder risicovol.  Om dat proces te versnellen en op te schalen is het voor projectontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en bewonersgroepen belangrijk dat gemeenten duidelijker van te voren aangeven op welke transformatiegebieden zij hun menskracht en geld willen inzetten. Maar ook dat gemeenten daaraan vast blijven houden, ook als er onverhoopt een nieuwe crisis op de woningmarkt komt of als er een nieuwe gemeenteraad en andere wethouders komen met andere politieke wensen. Omgekeerd is het voor gemeenten van belang dat zij op de marktpartijen kunnen blijven rekenen. In het Manifest spreken partijen af dat ze nieuwe vormen van samenwerking aangaan, om over en weer elkaar meer zekerheid te geven, waardoor ze meer geld en menskracht vrij kunnen maken om in de binnenstedelijke woonopgave te investeren. Daarbij zeggen ze ook volop gebruik te zullen maken van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet gaat bieden.
 

Onrendabele investeringen
De ondertekenaars vragen aan het Rijk en provincies om mee te investeren in die grootschalige binnenstedelijke woningbouw. Zij willen samen met hen een Intensiveringsprogramma Binnenstedelijke Gebiedstransformaties in het leven roepen, met daarin duidelijke afspraken over doelstellingen, randvoorwaarden en gelden. De gemeenten vragen in het Manifest meer vrijheid in het besteden van gelden afkomstig uit fondsen van het Rijk en de provincies waarover ze al kunnen beschikken, maar die nu nog geoormerkt zijn. Daarnaast vragen ze aan het Rijk een financiële bijdrage met het oog op de onrendabele investeringen in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer en bovenmatige kosten in verband met de aankoop van gronden en het uitvoeren van omvangrijke milieusaneringen, bijvoorbeeld als gevolg van bodemvervuiling. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Wiersma

precies, een speciaal hoog tarief OZB voor verloederde terreinen...

Ben alleen bang dat je dan geen eigenaren meer overhoudt.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ondernemers zijn primair zelf verantwoordelijk voor de oude troep, die zij achterlaten op bedrijventerreinen. Via afschrijvingen hebben zij al voldoende financiën binnengehaald bij het Rijk.
Gemeenten moeten ondernemers gewoon verplichten om oude bouwvallige gebouwen af te breken.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers