Meer ruimte

Aan de Brabantse kant krijgt de rivier nu meer ruimte. De provincie Noord-Brabant maakt er een nieuw natuurgebied van. De grond die vrijkomt bij het afgraven van de rivieroevers wordt gebruikt voor het ophogen van de dijken. Daardoor is minder grondtransport met vrachtwagens nodig. Er worden ook maatregelen genomen om de binnenvaart op de bochtige Maas veiliger te maken.

Deltawerken

De aanpak van de Maas maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. (ANP)