of 62812 LinkedIn

Rijk en provincies sluiten klimaatakkoord

3 reacties
De twaalf provincies en het rijk ondertekenen vandaag het Klimaat- Energieakkoord 2009-2011, waarin meer dan tachtig projecten, de doelstellingen en streefcijfers voor klimaatverbetering zijn vastgelegd. Hoe de provincies hun duurzame energie opwekken wordt aan henzelf overgelaten.

Minder uitstoot
Uitgangspunt zijn de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie, die ook het kabinet hanteert. Twintig procent duurzame energie, twintig procent energiebesparing en twintig procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020, ten opzichte van 1990.

 

Geen richtlijnen
Bijzonder aan het akkoord is dat het geen richtlijnen bevat voor de hoeveelheid windenergie en biomassa die elke provincie moet produceren. Provincies bepalen zelf met welke maatregelen zij een bijdrage gaan leveren, op basis van de fysieke omstandigheden en de expertise van het aanwezige bedrijfsleven binnen hun gebied. Windmolens in Zeeland bijvoorbeeld en warmtedistributie vanuit de Zuid-Hollandse kassen.

 

Minste weerstand
Dat is een kentering, zegt Marten van der Gaag, projectleider bij het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Iedereen moet zijn best doen om samen aan twintig procent duurzame energie te komen, maar de provincies krijgen geen windmolens door de strot geduwd. Je doet waar je goed in bent, waar met de minste weerstand de meeste energie wordt verkregen.’

 

Boodschap
Meer dan tachtig projecten zijn al in ontwikkeling. Het akkoord is volgens Van der Gaag een bezegeling van de plannen die individuele provincies maakten sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 en de vaststelling van een klimaat- en energieproject binnen het IPO. Toch voegt het akkoord iets toe, meent hij. ‘Commitment. En een boodschap aan de buitenwereld, dat men ons kan afrekenen op wat we beloven te doen aan een beter klimaat.’

Deze week in het weekblad Binnenlands Bestuur:
IPO-bestuurder Erik van Heijningen: ‘Niet tegen heug en meug windmolens bouwen’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lucian Stawecki (milieukundige) op
Waarom wordt er bij het Rijk en de Gemeenten niet gekeken naar de uitvindingen van Dr. Matthes Haug uit Duitsland(Stutgart) en van Prof. Daniel Nocera van de MIT de V.S. Ze zijn revolutionair voor de mensheid. En oh zo goedkoper en nul Co2 emissie en oh zo makkelijk in de Nederlandse samenleving te implementeren. Ik heb Max van de Berg, Kamerlid Samson en Minister J.Cramer een brief daarover geschreven, maar een reactie van hun, blijft nog steeds achterwege. Waarschijnlijk moet eerst het laatste gas uit de bodem zijn opgepompt. Bovengenoemde uitvindingen vinden zeker hun weg in de Duitsland en andere landen en de V.S.. Loopt Nederland met hun wel heel kortzichtige blik en regegeving weer achteraan. Groet Lucian Stawecki
Door Lucian Stawecki (milieukundige) op
Een andere uitvinding op gebied van vrije energie en vele malen goedkoper dan windenergie is de uitvindig van De Hurricane Energy Transformer van natuurkundige en wetenschapper Matthes Haug Voor uitleg zie zijn site: www.dr-matthes-haug.de/ berufliches. Het is revolutionair. Daar kan windergie en bijv. biomassa niet tegen op Het is zelf mogelijk met zijn utivinding dat al implementatie plaats vindt in huishoudens en industrie in Zuid-Duitsland en Zwitserland, om kernfusie (de oplossing voor alles) mogelijk te maken in de toekomst. Groot nieuws dus. Groet Lucian Stawecki
Door Lucian Stawecki (milieukundige) op
Er is vele malen goedkoper en duurzamer energie op te wekken dan met windenergie. Kijk maar op de site van Prof.Daniel Nocera met zijn nieuwe uiterst goedkopere Electrolyse waar water wordt geplitst via zonneenergie in zuurstof en waterstof(opslag energie voor de nacht) en v.v. via een brandstofcel alles in samenwerking met zonnepalen.Zie www.peswiki.com/Daniel_Nocera:Catalytic_Electrolysis.Vrije energie voor elk huishouden en industrie.Much cheaper,cleaner and simplier

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners