of 59821 LinkedIn

Rijk en provincies akkoord over windmolenplan

In afspraken met het Rijk heeft het IPO met succes de bemoeienis van het ministerie van Economische Zaken afgeschud.

Waar precies de windmolenparken komen te staan is nog onbekend, maar afspraken over 6.000 Megawatt aan windenergie zijn beklonken tussen provincies en Rijk. Provincies zullen zelf voor 1 januari 2014 gebieden voor windmolenparken aanwijzen.

Rijksbemoeienis afgeschud
Vorige maand meldden de provincies al dat ze samen gaan zorgen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020. Met die afspraak schudden ze de bemoeienis van het ministerie van Economische Zaken via de rijkscoördinatieregeling van zich af. Via die regeling heeft EZ zeggenschap over aanvragen voor windparken boven 100 megawatt. Dat leidde ertoe dat in verschillende provincies meerdere grootschalige windenergieprojecten dreigden te komen, waarover de provincie zelf niets in te brengen had. Bijvoorbeeld in Drenthe en Groningen.

Afspraken met ministeries
Vandaag stemde het Interprovinciaal Overleg (IPO) in met nadere afspraken die met de ministers Kamp van Economische Zaken (EZ) en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn gemaakt. Die gaan onder meer over tijdspad, wegnemen van knelpunten en monitoring, aldus een IPO-woordvoerder.

Zoveel mogelijk draagvlak

Kamp ziet deze afspraken als een belangrijke bijdrage aan de kabinetsdoelstelling om 16 procent duurzame energie te hebben in 2020. ,,We zorgen er met de provincies voor dat windmolens daar geplaatst worden waar zoveel mogelijk draagvlak is.'' En: ,,We willen tegen zo laag mogelijke kosten 16 procent duurzame energie in 2020 realiseren en kijken daarom naar de goedkoopste vormen van duurzame energie. Dan kom je onder meer uit bij windmolens op land.''


Provincie kiest zelf alternatieve locaties

Yves de Boer, portefeuillehouder bij het IPO, vindt de gezamenlijke afspraken goed nieuws: ,,Provincies zijn als geen ander in staat op basis van lokaal en regionaal draagvlak ruimtelijke keuzes te maken''. Voor 31 december 2013 leggen de provincies de eerste gebieden met een potentieel voor 5.715 Megawatt ruimtelijk vast. Als er op een locatie toch geen windmolens kunnen komen, zorgt de betrokken provincie zelf voor een alternatief. Na 1 mei 2014 maken de provincies ook voor het resterend benodigde vermogen aan windenergie ruimtelijke reserveringen, inclusief de ontbrekende 285 megawatt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henkvandijk op
het is in deze tijd waarin mensen naar voedselbanken moeten gaan en er geen geld is om ouderen te verzorgen, volstrekt onverantwoord en immoreel om miljoenen subsidies te geven aan windmolen bouwers en energiebedrijven.
Door uza (advizeur ) op
Dit gelooft toch niemand met gezond verstand, mag ik hopen. In Nederland komt alleen iets snel tot stand als er dik geld mee wordt verdiend, mits het zonder risico's is.
Zodra er lokale weerstand is - en dat heb je altijd bij windmolens op land - dan trekken de politici de melk op. Het zou eens stemmen kunnen kosten bij de volgende verkiezingen.

In Nederland gaat al circa 20 jaar globaal maar 1 per 7 gestartte windprojecten door. Voor elk laat afgevallen project moet je dan op voorhand vele alternatieve locaties opstarten.

Wat is het Plan-B als dit niet lukt? Is er een sanctie afgesproken als het een provincie niet lukt?

Die 6.000 MW op land gaat nooit lukken en dan wordt het druk op zee - dichtbij de kust - om het gestelde doel alsnog te halen; zij het niet op tijd.
Al die aansluitkabels vanuit zee moeten door de duinen. Europees geregelde natuurbescherming kun je niet simpel omzeilen.

Bij het Near-Shore-Windpark (NSW, nu OWEZ) duurde het ooit ca 10 jaar om alleen het ruimtelijk plan (pkb) vast te stellen, inclusief het locatie-onderzoek.

Het rijk is deze baksteen nu mooi kwijt, ook al weten ze dat het de provincies nooit gaat lukken. Dan geven ze straks IPO de schuld.

Wie heeft er een recept voor een struisvogel met boter op z'n kop?
Door Ivo op
Op veel plaatsen worden windturbines doorgedrukt vanwege vermeende voordelen voor windenergie. De problemen in Duitsland en Denemarken worden genegeerd, rapporten over het werkelijk rendement worden ongelezen weggelegd. Voor het goede politieke gevoel moet je wat over hebben, los van een miljoen subsidie per molen per jaar. Wanneer gaan bestuurders echt nadenken?