of 63372 LinkedIn

Rijk en provincies akkoord over versterken natuur

Provincies en het rijk steken samen bijna 3 miljard euro in het herstel en de verdere ontwikkeling van natuur in de komende 10 jaar. Daarover hebben minister Schouten (LNV) en de provincies een akkoord bereikt. Schouten stuurde dinsdag het uitvoeringsprogramma natuur naar de Tweede Kamer.

Provincies en het rijk steken samen bijna 3 miljard euro in het herstel en de verdere ontwikkeling van natuur in de komende 10 jaar. Daarover hebben minister Schouten (LNV) en de provincies een akkoord bereikt. Schouten stuurde dinsdag het Uitvoeringsprogramma Natuur naar de Tweede Kamer.

Bedrag

Van de 300 miljoen per jaar gaat 200 miljoen naar de provinciale natuurprojecten. De resterende 100 miljoen wordt gebruikt voor de uitvoering van landelijke maatregelen, zoals vergoedingen voor natuurbeheer aan grondeigenaren, boeren en natuurbeheerders. Het exacte bedrag per provincie is nog niet bekend.

 

Inzet

Minister Schouten kondigde de extra inzet op het Natuurpact uit 2013 al in mei van dit jaar aan. Met de financiële injectie moeten natuurgebieden versterkt worden, zodat stikstofgevoelige natuur en habitats van soort zich kunnen herstellen van de gevolgen van de stikstofproblematiek. Daarvoor moeten die gebieden worden verbeterd, beter worden beheerd en soms verder uitgebreid met meer natuur, of met natuurinclusieve landbouw in de directe omgeving. Schouten: ‘Bij een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing voor het stikstofprobleem. Hoe robuuster de natuur, hoe meer deze tegen een stootje kan en andere activiteiten mogelijk worden.’

 

Maatregelen

Met het geld kunnen provincies verschillende maatregelen nemen om de natuur robuuster te maken tegen vervuilingen en ongewenste verrijking van de bodem door stikstofneerslag, bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil en het verbeteren van graslanden, heide en bossen, maar ook door boeren te stimuleren om extensievere vormen van landbouw toe te passen. Een deel van het geld gaat naar landelijke natuurversterkingsprogramma’s, zoals het verhogen van vergoedingen voor natuurbeheer aan grondeigenaren, natuurbeheerders en boeren en een compensatie voor de bomenkap in natuurgebieden.

 

Uitkoop

Naast deze afspraken nemen het rijk en provincies ook andere maatregelen om de stikstofuitstoot verder te reduceren, zoals het opkopen van agrarische bedrijven die dicht bij natuurgebieden liggen en daardoor relatief veel negatieve effecten hebben op de natuur. Die maatregelen worden echter niet uit deze pot betaald.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers