of 59179 LinkedIn

Reuring in Roosendaal om mestverwerkingsfabriek

De gemeenteraad van Roosendaal vond een milieueffectrapportage (MER) eerst unaniem niet nodig, maar kiest er na de ontstane reuring over de mogelijke overlast en gezondheidsschade van een nieuwe mestverwerkingsfabriek toch unaniem voor. De fabriek mag gewoon bouwen volgens het bestemmingsplan, maar neemt genoegen met een MER nu een onafhankelijk bureau dat versneld kan uitvoeren.

De plaatsing van een biomineralenfabriek in Roosendaal houdt de gemoederen flink bezig. Een bewonerswerkgroep is tegen en maakt zich zorgen over (stank)overlast en gezondheidsschade. De gemeenteraad vond een milieueffectrapportage (MER) eerst unaniem niet nodig, maar wil dat na de ontstane reuring unaniem toch. De fabriek mag volgens het bestemmingsplan gewoon bouwen, maar het neemt genoegen met een MER nu een onafhankelijk bureau dat versneld kan uitvoeren.

Stevig van leer

De Werkgroep Biomineralen wil niet dat varkensmestverwerkingsfabriek er komt en trekt stevig van leer tegen de wethouder. Volgens hen stelt hij het belang van de ondernemer boven het belang van de omwonenden. Wethouder Lok is op vakantie, maar wethouder Toine Theunis neemt het dossier voor hem waar. Hij nuanceert dat de fabriek mest vergist. 'De fabriek droogt ingedikte mest tot mestkorrels en maakt gebruik van restwarmte van de naastgelegen afvalverbrandingsinstallatie. Dat is een relatief eenvoudig proces. Daarbij past het initiatief binnen het bestemmingsplan.’

Second opinion
Raadslid Jos Heeren van oppositiepartij VLP maakt zich samen met de SP sterk voor de belangen van de omwonenden. Hij deelt de mening van de werkgroep dat de wethouder vooral luistert naar de belangen van de ondernemer. Heeren liet een second opinion uitvoeren, waaruit volgens hem blijkt dat de uitkomst van een geurrapport niet betrouwbaar is. ‘De wethouder gaat nonchalant om met geurrapportages. De invloed van omliggende gebouwen is bijvoorbeeld niet meegenomen, waardoor een gunstige uitkomst voor de fabriek ontstaat.’

Schoorsteen
Ook zou de hoogte van de schoorsteen volgens Heeren 88 meter moeten zijn, zodat omwonenden geen last hebben van uitstoot. ‘Maar die is slechts 30 meter. Met de woonwijk wordt geen rekening gehouden.’ Heeren gaat aankaarten of zijn punten worden meegenomen in nieuw onderzoek. ‘Als onderzoekers die uitkomsten toetsen, zouden ze tot dezelfde conclusie moeten komen. Kunnen ze die uitkomsten fair weerleggen, dan leggen we ons daarbij neer. Maar nu worden we erbuiten gehouden en dat stinkt naar misdaad.’

Toch MER
Hoewel het niet verplicht is, komt er volgens Theunis toch een onafhankelijke MER-rapportage om de onduidelijkheid weg te nemen en daarnaast een GGD-onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. ‘Er is al veel onderzoek gedaan en de rapporteurs zullen kijken of dat deugdelijk is gedaan.’ De second opinion van VLP over het geurrapport is volgens Theunis gedaan wegens zorgen over stankoverlast. ‘We moeten daar heel goed op letten. Uit eerder onderzoek lijkt dat mee te vallen. Als Heeren aanvullende informatie heeft, neemt de onafhankelijke commissie dat vast mee.’


Belangen afwegen 

Theunis wijst erop dat er altijd mensen tegen het initiatief zullen blijven. ‘Er zijn ook mensen die er tegen zijn dat varkensmest bestaat.’ De gezondheidsrisico’s moeten worden weggenomen. ‘Als gemeentebestuur moet je belangen afwegen. De ondernemer gaat er vanwege het bestemmingsplan vanuit dat een rapportage niet nodig is. Dan kun je later niet tegen hem zeggen dat het toch moet. Het is niet zo dat de we de ondernemer voortrekken. De gemeente heeft geen belang bij de fabriek’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees van Ham (bezorgde burger) op
Meneer Angenent, Uw opmerking raakt kant noch wal. Zelf woon in op 300 meter van de lokatie. Aangezien er 5 personen werkzaam gaan zijn draagt het nauwelijks bij aan het werkloosheid- probleem. Afwegende de gezondheid risico waarin zij worden blootgesteld moeten we geen levens op het spel worden gezet. Waarschijnlijk heeft u nog wel 1 hectare grond liggen meneer Angenent waar de fabriek gerealiseerd kan worden. Mr. Toine Goossens, Als u even terug gaat naar de plannen van eerdere pogingen een biomineralen fabriek op te starten in regio Landhorts is het volgende mogelijk. Omdat de provincie Brabant een heel groot overschot heeft aan mest bestaat er een veel grotere behoefte(500.0000 ton) aan verwerking van het mest overschot. ZLTO-SUEZ hebben geleerd van de aanvragen die op veel verzet zijn gestuit en daarom niet zijn gerealiseerd. Mijn inziens hebben zij slim ingezet door de capaciteit laag in te zetten naar 140.000 ton op jaar basis. U mag aannemen dat de capaciteit snel zal worden opgevoerd met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn. Als u zich even in de rapporten verdiept zal ook u snel duidelijk worden dat het vooral bestaat uit aannames. De berekeningen bestaan vooral uit termen als, indien, bij juiste uitvoering, en uit gegevens van. Iedereen dekt zich in en er zijn geen concrete praktijk ervaringen. Mocht u toezichthouder gezag en moraal zijn van de Gemeente Roosendaal, dan verzoek in u om met mij contact op te nemen. Dan heb ik nog wel een stevige discussie over gedrag en moraal van onze beleidsmakers/ bestuurders in Roosendaal. Begrotingen en de berekeningen zijn simpel te manipuleren en te sturen naar welke richting je deze wilt hebben. Daarnaast staan er al 3 installatie zoals de vuilverbranding, Olie verwerking en suiker fabriek die overlast veroorzaken. elk bedrijf van 40 dagen overschrijding hebben van de eisen en normen zoals gesteld. er komt een vierde bedrijf bij. dat maakt dat we mogelijk 160 dagen overlast kunnen hebben. Dit is ruim 40% van het jaar dat we in de stank en overlast mogen zitten. Gemeente Roosendaal heeft geen belang en de burgers helemaal al.
Door p op
Ben toch heel nieuwsgierig hoe zo'n apparaat eruit ziet als burgers hier zo tegen te hoop lopen...

Vergistingsinstallaties zijn normaalgesproken dicht, is logisch want je wil de gassen gebruiken.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Als bewoners maar genoeg reuring veroorzaken, dan hebben zij altijd gelijk. Ook al hebben zij er totaal geen verstand van.

Dat is het axioma dat Nederland domineert en dat axioma veroorzaakt, ten onrechte, enorme maatschappelijke kosten. Het geld voor het sussen van reuring kan beter aan echte maatschappelijke prioriteiten worden besteed.

Als gezondheid in het geding is, dan vindt er een beoordeling van te nemen maatregelen plaats op basis van een Qualy. Het zou goed zijn als gemeenten bewoners daarmee gaan confronteren.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Lik me zolen met een onafhankelijk onderzoek... We weten toch langzamerhand allemaal wel dat elk onderzoeksresultaat te koop is... Advies- en accountantsbureaus werken er in een geflatteerd onderzoekje gewoon heen... en presenteren een heel vette rekening. En wat je meestal ? In de top van die bureaus zitten ex-politici die op riante wijze voor hun inkomen zorgen.
Door Henk Angenent op
Hebben ze in Roosendaal geen werkloosheid, of komen er alleen Polen werken? En dan nog iets: als je geen varkensmestverwerkingsfabriek wil, moet je ook geen varkensvlees meer eten.