of 62812 LinkedIn

Rekenkamer: wees duidelijk over publiek warmtenet

Als de provincie Gelderland, samen met gemeenten in de provincie, besluit om een eigen warmtenet op te richten, dat is het belangrijk om een meer gestructureerde aanpak te kiezen. Dat zegt de Rekenkamer Oost-Nederland in een rapport.

Als de provincie Gelderland, samen met gemeenten in de provincie, besluit om een eigen warmtenet op te richten, dan is het belangrijk om een meer gestructureerde aanpak te kiezen. Dat zegt de Rekenkamer Oost-Nederland in een rapport.

Inzet

Gelderland zet in de energietransitie flink in op warmtenetten, die gevoed kunnen worden door restwarmte, biomassa of geothermie. Maar de doelen van de provincie, zo’n 8.000 tot 10.000 woningen per jaar aansluiten op een warmtenet, worden niet gehaald. Volgens de Rekenkamer Oost-Nederland komt dat vooral omdat het realiseren van een warmtenet complex en duur is. Vooral bij bestaande bouw is het voor warmtebedrijven moeilijk om een sluitende business case van de grond te krijgen.

 

Risico

De rol van de provincie blijft tot nu toe beperkt tot het aanjagen, faciliteren, en deels financieren van de aanleg, maar is verder afhankelijk van partners, vaak marktpartijen, om het uit te voeren. Volgens de rekenkamer richt de inzet zich nu nog grotendeels op de voorbereidende fase. Het voordeel daarvan is dat het weinig risico’s voor de provincie geeft, maar de andere kant is dat het aansluiten van nieuwe woningen nauwelijks van de grond komt.

 

Duidelijk

Toch waarschuwt de rekenkamer de provincie: als er wordt besloten om het roer om te gooien en overheden zelf de uitvoering ter hand gaan nemen, dan moet de provincie een duidelijke afweging maken welke rol de warmtenetten krijgen binnen de energietransitie en welke risico’s acceptabel zijn. ‘Als besloten wordt om warmtenetten een grotere rol te geven binnen de energietransitie, groeit het belang voor een veel meer gestructureerde aanpak met heldere afwegingen, structurele monitoring (bijvoorbeeld van de bijdrage van warmtenetten aan energiedoelen) en informatievoorziening aan Provinciale Staten.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het huidige klimaatbeleid van het Rijk is hoogst onduidelijk (o.a. ook de milieuaspecten van windmolens en zonnepanelen zijn onvoldoende meegewogen) en warrig. Dit werkt uiteraard door naar provincies en gemeenten.