of 58952 LinkedIn

Rekenkamer: voorlopig geen subsidieloze windparken

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Focus op kosten windenergie op zee.

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Focus op kosten windenergie op zee.

Kosten windenergie dalen

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar eerdere claims van de minister van EZK, die beweerde dat de kosten van energieopwekking uit zeewind sterker en sneller dan verwacht en dat in 2022 voor de Nederlandse kust de eerste windparken zonder subsidie neergezet zullen worden. De Rekenkamer zette de oorzaken van kostendalingen op een rij en concludeert dat de bewering van de minister niet klopt. Wel is het doel om de prijs van de stroom uit zeewind tussen 2013 en 2023 met veertig procent te verlagen binnen bereik. Zo is de prijs van het windpark Hollandse Kust is 70 procent lager geraamd dan die van 2013.

 

Afbeelding

 

Windenergie niet zonder subsidie

De Rekenkamer denkt echter niet dat windmolens op zee zonder subsidie stroom gaan leveren aan het landelijke netwerk. ‘Via de kosten voor aansluiting van de windparken op zee op het landelijke elektriciteitsnet betaalt het Rijk wel degelijk mee. De windparken die in 2022 worden opgeleverd voor de Nederlandse kust zullen dus niet de ‘eerste windparken ter wereld zijn die zonder subsidie worden gerealiseerd’, zoals de minister van EZK in maart van dit jaar aan de Tweede Kamer schreef.’


Rijk betaalt Net op Zee

Burgers en bedrijven betalen via de energierekening uiteindelijk aan de Opslag Duurzame Energie (ODE), dat weer subsidie levert aan Net op Zee: het netwerk waarmee de op zee gewonnen windenergie wordt doorgegeven aan het landelijke elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT is eigendom van de staat en verzorgt de aanleg en onderhoud van Net op Zee. Er is 4 miljard aan subsidiemiddelen gereserveerd voor de aansluiting van de windparken die tot en met 2023 gebouwd worden. De prijs van de energie die windpark Hollandse Kust (zuid) vanaf 2022 gaat opwekken is 4,3 cent per kWh. De subsidie voor Net op Zee vormt ruim een derde van die prijs.

 

Aansluitkosten kunnen stijgen

De Algemene Rekenkamer schrijft ook dat er risico bestaat dat de aansluitkosten van windparken kunnen toenemen. ‘TenneT heeft de minister van EZK gewaarschuwd dat de 4 miljard euro die nu beschikbaar is gesteld bij tegenvallers mogelijk niet toereikend is. Ook ziet het er naar uit dat de aansluitkosten van de windparken die tussen 2023 en 2030 worden gebouwd aanmerkelijk hoger zullen uitkomen, op 5 à 6 miljard euro.’ De stijging ontstaat doordat windparken verder uit de kust liggen.

 

Het volledige rapport is hier in te zien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ivo op
Die miljarden worden uiteindelijk betaald door de consumenten. Het zal bijna onmogelijk zijn om dit alleen bij bovenmodaal neer te leggen en dus komen alle huishoudens die het nu al moeilijk hebben nog verder in de problemen.
Wie meewerkt aan deze energietransitie is dus mede verantwoordelijk voor de problemen van onze inwoners. Durf daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Door Petra op
Tja, ieder mens die niet achter de berichtgeving van o.a. de NPO aanloopt maar zichzelf informeert wist dit al lang.
De door Wiebes geschatte kosten van de energietransitie zijn geen 200 miljard maar eerder 640 miljard (Groene Rekenkamer) en het bedrag van 1000 miljard is ook al genoemd.
Van de week werd mijn vermoeden bevestigd dat alle CO2 die door ons toedoen minder wordt uitgestoten fijntjes door de oceanen wordt aangevuld tot de vaste verhouding weer is bereikt. De aarde regelt dat helemaal zelf, daar komt geen mens aan te pas en zo begrijp je helemaal niet meer waar Den Haag/EU mee bezig is. We zijn hartstikke gek in Nederland om zoveel geld uit te geven aan een HOAX.

Begrijp me goed: ik ben vóór alternatieve energiebronnen maar laten we ons geld alsjeblieft in gesmolten zout/thoriumreactoren stoppen, dat is pas echt zinvol!