of 63372 LinkedIn

Rekenkamer fileert Programma Aardgasvrije Wijken

Door voortdurend veranderende doelstellingen en een gebrek aan toezicht levert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) maar een beperkte bijdrage aan de energietransitie. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of gemeenten de honderden miljoenen euro’s van het programma wel nodig hebben.

Door voortdurend veranderende doelstellingen en een gebrek aan toezicht levert het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) maar een beperkte bijdrage aan de energietransitie. De vraag is zelfs gerechtvaardigd of gemeenten de honderden miljoenen euro’s van het programma wel nodig hebben.

Harde conclusies 

Tot die harde conclusies komt de Algemene Rekenkamer in een verantwoordingsonderzoek over de jaren 2018 en 2019. In die periode pompte het ministerie van Binnenlandse Zaken in totaal bijna 150 miljoen in het programma. De concrete doelstellingen van het programma werden steeds verder afgezwakt. Van het ‘vliegwiel’ dat het programma voor de energietransitie zou moeten zijn, is volgens de rekenkamer geen sprake. ‘De minister van BZK heeft verwachtingen gewekt, die zij niet waar kan maken.’

50.000 woningen
Bij de presentatie van het PAW werd als doelstelling vastgelegd dat vanaf 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij moeten worden gemaakt. Dat tempo dient gaandeweg stevig te worden opgeschroefd want in 2030 moeten anderhalf miljoen woningen van het gas af zijn. Het PAW moet die ontwikkeling versnellen. De Algemene Rekenkamer concludeert echter dat de minister niet duidelijk maakt hoe het aardgasvrij maken van enkele huizen (in het kader van een proeftuin) bijdraagt aan het gasloos maken van de hele betreffende wijk.

Snelheid leidend
Om het programma in 2018 een vliegende start te bezorgen, werd vooral gekozen voor projecten waar een gemeente al veel voorbereidend werk in had gestoken. Snelheid was leidend bij de rijksuitkering uit de zogenaamde Klimaatenvelop. Dat roept echter de vraag op, stelt de rekenkamer, of die reeds vergevorderde plannen ook niet zonder geld uit het programma zouden zijn gerealiseerd.

Leertraject
Concrete aantallen van aardgasvrij gemaakte woningen verdwenen steeds verderuit beeld. De 50.000 woningen die aan het eind van deze kabinetsperiode gerealiseerd moesten zijn, werden in voortgangsrapportages niet meer genoemd. Het ging nu slechts om een ’leertraject’. Uiteindelijk zouden de eerste gemeentelijke proeftuinen eind 2019 in totaal tweeduizend aardgasvrije woningen hebben moeten opleveren. Alleen Purmerend haalde die deadline. In totaal gaat het om minder dan honderd aardgasvrij gemaakte huizen.

Geen toezicht
De rekenkamer hekelt het gebrek aan toezicht vanuit het ministerie op hoe gemeenten de hun verstrekte miljoenen besteden. Pas eind van dit jaar komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een eerste evaluatie van het programma, begin 2022 volgt het afsluitende deel. Dan pas weet de minister of het Programma Aardgasvrije Wijken aansluit bij de doelstellingen. De rekenkamer vindt een eerdere evaluatie en betere monitoring noodzakelijk.     

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Tja, wat nu met de gemeenten die al een aanvraag hebben gedaan, of nog willen doen?

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers