of 59082 LinkedIn

Regionale energietransitie komt niet van de grond

De ambitie die het kabinet heeft uitgesproken op het gebied van klimaat en energie dreigt te blijven steken in de regio. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan capaciteit en kennis om de energietransitie overtuigend ter hand te nemen. Ook wordt het bedrijfsleven nog te weinig betrokken bij regionale klimaatdoelstellingen

De ambitie die het kabinet heeft uitgesproken op het gebied van klimaat en energie dreigt te blijven steken in de regio. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan capaciteit en kennis om de energietransitie overtuigend ter hand te nemen. Ook wordt het bedrijfsleven nog te weinig betrokken bij regionale klimaatdoelstellingen.

Te vrijblijvend

Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de energietransitie in de regio. Het bureau constateert weliswaar veel nieuwe regionale initiatieven, maar de benodigde samenwerking om die verder op te kunnen schalen is nog te vrijblijvend van karakter. Vooral de rol daarin van energieleveranciers en netbeheerders moet nog verder worden uitgewerkt. 

 

Complexe puzzel
Het opstellen van een regionale agenda voor energietransitie is volgens Berenschot een complexe puzzel. ‘Er zijn veel partijen betrokken, elk met andere ambities en belangen. Ook is er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of subsidies beschikbaar blijven en wat technologische ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maken’, stelt  managing director Bram Brouwer van Berenschot. Bovendien laten gunstige ervaringen in de ene regio zich niet zonder meer kopiëren naar een andere. ‘Elke regio kent zijn eigen uitdagingen en kansen.’
 

Betere randvoorwaarden
Volgens Berenschot moet het rijk zorg gaan dragen voor betere randvoorwaarden: financiering, wet- en regelgeving en het bevorderen van kennis over het onderwerp bij decentrale overheden. Brouwer: ‘Het is wezenlijk dat het rijk en de regio’s met elkaar in gesprek gaan en samen een handelingskader ontwikkelen dat alle betrokken partijen handvatten biedt.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.