of 63966 LinkedIn

Regioarcheologen schieten waterschap te hulp

Bij de uitvoering van waterprojecten, zoals de aanleg van waterberging, dijkverbetering, aanpassing van waterpeilen of andere inrichtingsprojecten, doen de archeologen van de Regio West-Brabant vooronderzoek naar de archeologische belangen in het gebied.

Als eerste waterschap gaat Brabantse Delta samenwerken met gemeentelijke archeologen. Bij de uitvoering van waterprojecten, zoals de aanleg van waterberging, dijkverbetering, aanpassing van waterpeilen of andere inrichtingsprojecten, doen de archeologen van de Regio West-Brabant vooronderzoek naar de archeologische belangen in het gebied.

Commercieel bureau alleen voor veldwerk

Het waterschap is verplicht om bij elk project in kaart te brengen welke archeologische vondsten mogelijk tevoorschijn kunnen komen. Voorheen schakelde Brabantse Delta daarvoor een commercieel bureau in. Voortaan komt zo’n bureau alleen nog opdraven voor het daadwerkelijke veldonderzoek. Het vooronderzoek en de beoordeling en analyse van eventuele vondsten komt nu in handen van de gemeentelijke archeologen die namens de gemeenten vanuit de Regio West-Brabant opereren.

 

Kennis benutten en uitbreiden

‘De meerwaarde daarvan is dat de regioarcheologen al veel kennis hebben van het gebied en wat daar aan archeologische vondsten te verwachten is. Die kennis kunnen we op deze manier benutten, maar ook uitbreiden’, zegt woordvoerder Peter van den Bosch van het waterschap. Bovendien versterkt het de onderlinge samenwerking met gemeenten. De samenwerking wordt als proef uitgevoerd voor de duur van twee jaar.

 

Professionaliseren van regionaal archeologisch onderzoek

Naar eigen zeggen lopen Regio West-Brabant, een samenwerkingsverband van negentien gemeenten in West-Brabant, en het waterschap met deze samenwerking landelijk voorop bij de professionalisering van het regionaal archeologisch onderzoek. Weliswaar werken waterschappen al veel samen met andere partners en overheden maar dat gebeurt vaak op de traditionele terreinen zoals de waterketen, de watertoets bij ruimtelijke planvorming, lokale belastingen en handhaving.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Een lovenswaardige werkwijze die op meer fronten toegepast zou moeten worden. De kennis van het ambtelijk apparaat is groter dan menigeen denkt en kan vaak veel beter benut worden dan tot nu toe wordt gedaan.