De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) sleepten de gemeente Utrecht voor de rechter omdat zij het niet eens zijn met de zone. De SSLU wilde van de zone af omdat die maar een heel klein beetje zou helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, of er zelfs helemaal niet goed voor zou zijn. Volgens de rechter heeft Utrecht een onvolledig beeld geschetst van de effecten, maar is dat niet genoeg reden om de milieuzone te schrappen. De KNC vond de verkeersborden die Utrecht gebruikt om de milieuzone aan te duiden, maar verwarrend. Ook dat vindt de rechter geen onoverkomelijk probleem.

Redelijk besluit of niet

De rechtbank wijst erop dat alleen is gekeken naar de vraag of het een redelijk besluit was van de gemeente. Over de vraag of de zone zelf goed of slecht is, heeft de rechter geen uitspraak gedaan, dat is allemaal al in de gemeenteraad besproken. (ANP)