of 61869 LinkedIn

Provincies vragen nieuw kabinet om miljarden

Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

Het rijk moet de komende twintig jaar vijf tot acht miljard euro investeren in scholing, infrastructuur en woningbouw in de krimpregio’s. Het herstellen van de balans tussen de krimpgebieden langs de grenzen en de Randstad en Midden-Nederland is noodzakelijk voor economische groei van Nederland als geheel. Vijf provincies proberen met deze boodschap krimp op de politieke agenda te krijgen van het nieuwe kabinet.

Claim voor nieuw kabinet

Het positionpaper Nederland in Balans, waarin de provincies Friesland, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland aandacht vragen voor hun problemen, dateert al van voorjaar 2016. Het pleidooi voor aandacht en geld voor krimpgebieden maakte in Den Haag weinig los, afgezien van een brief van toenmalig minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok. Die schoof daarin de discussie over geld voor zich uit. Een nieuw kabinet zou moeten beslissen over de claim van de provincies voor een structureel inveseringspakket van 350-400 miljoen euro per jaar, over een periode van vijftien tot twintig jaar. Het geld is nodig volgens de provincies voor onder meer om-, her- en bijscholing, goede (digitale) infrastructuur, een (sloop)fonds voor particuliere woningen en bijdragen voor de sloop, herbestemming en herstructurering van maatschappelijk vastgoed.

 

Symposium

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, brengen de provincies hun verhaal nogmaals onder de aandacht. Dit keer in Den Haag, met een symposium waar gedeputeerden en wethouders uit alle vijf de krimpregio’s gisteren een oproep deden ten overstaan van enkele aanwezige Tweede Kamerleden.

 

Balans is zoek

De balans tussen krimpgebieden en West- en Midden-Nederland is zoek, zo is de kern van hun betoog. In de regio’s Achterhoek, Noordoost-Friesland, Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg is sprake van demografische krimp, ontgroening en vergrijzing. Het gevolg is leegloop, leegstand, en sluiting van maatschappelijke voorzieningen. Tegelijkertijd zucht de Randstad onder druk op de woningmarkt en het onderwijs en dichtslibbende wegen. Wat West- en Midden-Nederland te kort komen – ruimte -, hebben de krimpregio’s in overvloed, aldus Gelders gedeputeerde Bea Schouten. ‘Daarom moeten we groei en krimp in samenhang aanpakken. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.’

 

Waardevolle bijdrage

Volgens de provincies kunnen de regio’s een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte. De investeringen die daarvoor nodig zijn, vergelijken zij met de impuls van ruim 300 miljoen euro die de Nederlandse krachtwijken jaarlijks ontvingen tussen 2007 en 2012.

 

Politieke onvrede

Net als in die wijken staat nu in de krimpgebieden de collectieve weerbaarheid onder druk, betoogde Bettina Bock, bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoogopgeleide jongeren vertrekken voor werk naar de Randstad. Het leidt ertoe dat in de krimpgebieden niet alleen ontgroening en vergrijzing optreedt, maar dat het ook de regio’s worden met de laagste inkomens, de slechtste gezondheid, minder maatschappelijke betrokkenheid en meer politieke onvrede.

 

Territoriale ongelijkheid

Bock waarschuwde vorig jaar in een interview in Binnenlands Bestuur al voor de toenemende territoriale ongelijkheid: ongelijkheid tussen welvarende centrale gebieden en minder welvarende gebieden in de periferie. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde in september voor regionale verschillen in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid als gevolg van rijksbeleid.

 

Erkenning

De aanwezige lokale en provinciale bestuurders vroegen op het symposium niet zozeer om geld, maar om erkenning. Zowel van hun problemen als van de kansen die de regio’s bieden. Limburgs gedeputeerde Daan Prevoo vindt dat ‘Nederland moet stoppen met het Randstaddenken. Alsof daarbuiten niks gebeurt.’ En Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) noemt Nederland te klein om in twee delen te verdelen. ‘Als Nederland vooruit wil, heb je alles nodig, óók de ruimte en expertise van de krimpregio’s, zoals de maakindustrie.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door peter op
Als inwoner van de achterhoek ben ik voor een tweedeling (die er eigenlijk al is). Hierbij past een belastingregime conform het nivo van de voorzieningen. Dat zou dus ongeveer 50% minder Inkomstenbelasting moeten zijn voor een Achterhoeker. Goed plan dus. En tijdens de zwarte cross gaan we tol heffen :)
Door Trevor op
Voor zover ik weet heeft bijv. Gelderland nog altijd een paar miljard vanwege de verkoop van Nuon. Laat ze dat maar gebruiken in plaats van hun hand op te houden.
Door p op
Wat ik eigenlijk mis in de disccussie dat binnen 30-80 jaar alles onder de 6 nap onbewoonbaar wordt in NL ivm klimaatverandering. Het is nu of nooit beginnne met de transitie naar de hoge gronden...laat die randstad maar zitten
Door Een ander geluid op
De centralisatie tendens in de rest van de wereld naar de grote steden (in ons geval randstad) houdt een nederlandse overheid, zeker een provincie die geen enkele serieuze taak heeft op dit vlak niet tegen. Geld is voor provincies als overijsel en gelderland agv verkoop aandelen energiebedrijven al jaren geen probleem, want waar wil je dat geld dan in stoppen? Je bewoners en je bedrijven trekken weg, Beter infrastructuur (wegen) gaat echt niet helpen. Als je werkt in amsterdam of rotterdam ga je niet dagelijks rijden naar limburg of groningen. Zelfs een zweeftrein of hsl zal niet helpen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Inderdaad (economische) regio's kunnen een bijdrage leveren aan de achteruitgang in de krimpgebieden. Zij moeten vooral de mouwen opstropen, samenwerken en zichzelf promoten. Van provincies die al jaren hebben gefaald en steeds weer om miljarden roepen is niet veel te verwachten. Deze overbodige bestuurslaag kan beter worden opgeheven. De daarmee vrijkomende middelen kunnen vervolgens anders en effectiever worden ingezet.
Door Jan Dirk Dorrepaal (Adviseur ruimtelijke organisatie) op
Begin nu eerst maar eens te werken aan een echte Noorder-Randstad (Assen/Groningen, Bremen, Munster, Twente) met Leeuwarden, Osnabrück en Zwolle als poortsteden, van die Noorder-Randstad. Al deze steden zijn toegerust met universiteiten etc. Creëer een een Norder-Randstadrail. Bouw aan Nederlandse zijde maar eens 10.00 woningen per jaar en haal zo in deze eeuw ca 1 mln inwoners uit de Randstad mn Rooterdam/denHaag. Maak wat speciaals van het Groene Hart.
Door Wotsjer (Watcher) op
Met nog dertien miljard erbij lukt het vast ook om water de berg op te laten stromen, van de Waddenzee tot op het Drielandenpunt. Maar misschien is het beter om er over na te denken in hoeverre sommige fenomenen hun eigen dynamiek hebben in plaats van telkens weer in de reflex van 'miljarden ertegenaan' te schieten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners