of 59082 LinkedIn

Provincies tevreden over grote windparken

IPO is tevreden over de aanwijzing van elf gebieden voor grootschalige windmolenparken. Aanvankelijk besloot het Rijk zelf waar windmolenparken van meer dan 100 megawatt mogen komen, tot frustratie van provincies.

De provincies zijn tevreden over de aanwijzing van elf gebieden voor grootschalige windmolenparken. Aanvankelijk besloot het Rijk zelf waar windmolenparken van meer dan 100 megawatt mogen komen, tot frustratie van provincies. De elf gebieden zijn nu in gezamenlijk overleg gekozen.

Rijksbemoeienis afgeschud

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft flink geknokt om de regie over grote windgebieden terug te krijgen. Eind vorig jaar wisten de provincies de rijksbemoeienis van zich af te schudden door de afspraak dat zij zelf gaan zorgen voor 6.000 megawatt windenergie op land in 2020. Voorheen had het ministerie van Economische Zaken (EZ) via de rijkscoördinatieregeling zeggenschap over aanvragen voor windparken boven 100 megawatt. Dat leidde ertoe dat in verschillende provincies meerdere grootschalige windenergieprojecten dreigden te komen, waarover de provincie zelf niets in te brengen had. Dit speelde bijvoorbeeld in Drenthe en Groningen.

 

Geheel in afstemming aangewezen

De elf gekozen gebieden zijn geheel in afstemming met de provincies aangewezen, zegt IPO-woordvoerster Hanneke Andringa. ‘En daar zijn we erg tevreden mee, want de zeggenschap over de grote windparken was een belangrijk punt voor de provincies.’

 

Kleine projecten in provinciale structuurvisies

In de ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land waarmee de ministerraad vorige week heeft ingestemd, is vastgelegd welke gebieden grote windparken krijgen. Het gaat om de Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen. Flevoland levert met 1.370 megawatt de grootste bijdrage. De provincies stellen dit jaar ook provinciale structuurvisies op waarin zij gebieden aanwijzen voor windenergieprojecten kleiner dan 100 megawatt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak De Wind op
De reacties laten zien hoe desastreus deze rijks aanpak werkt.
De provincies zeggen nu dat ze tevreden zijn, maar EZ en VRM hebben hen 2 jaar lang gechanteerd met de Rijkscoordinatieregeling en afspraken met een paar ondernemers die voor eigen gewin lelijke en grote windparken willen bouwen.

De essentie van het probleem is dat de rijsk en ondernemers aanpak, burgers in de regio buitensluit van voordeel.
Daarmee wekken ondernemers en vooral het Rijk, juist weerstand op.
Laten we niet vergeten dat EZ gedomineerd wordt door fossiele belangen, elk jaar vertraging van windparken, is weer een mooi winstgevend jaar voor de fossiele centrales.

Maar er gaat ook elk jaar 10 miljard subsidie naar de fossiel energieverbruikers en opwekkers.
Terwijl gezinnen jaarlijks 1900 EUR extra betalen.

Als gemeenten en provincies verstandig zijn, gunnen ze hun eigen burgers expliciet voordeel van de nieuwe windparken in hun regio.
Dat kan door mee te gaan in het nieuwe paradigma, niet handel, maar bezit van een eigen stukje windpark, wordt leidend.
Een gezin dat voor 2000 EUR zonnepanelen koopt, krijgt daar 1000 kWh per jaar stroom uit.
Een gezin dat voor 2000 EUR een stukje windpark koopt, krijgt daar 4000 tot 6000 kWh per jaar uit.

Laat elke duurzame burger zich daarom melden voor een eigen stukje windpark op http://www.pakdewind.nl

Behalve kans op een stukje windpark krijgt die burgers er ook invloed op het landschap bij.
Een stukje windpark van 2000


Door Marinke (beleidsmedewerker) op
In de reacties zie ik vele mensen vragen om zonnepanelen/collectoren te gaan gebruik in plaats van windturbines. Dit zou namelijk het landschap minder verstoren. De aanvragen die wij echter binnenkrijgen zijn vragen om 4 hectare zonnepanelen in het landelijke gebied te mogen opstellen. Grond er onder verharden zodat de panelen beter met de zon mee kunnen draaien voor optimaal rendement. Nee.... Dat is mooi in het landschap!
Klinkt als een makkelijke oplossing als je 'tegen' windturbines bent, maar zo eenvoudig is het niet!
Door Blokker (niet relevant) op
Wat mij verbaasd is dat de provincies en rijk zich druk maken over windmolen parken terwijl uit onderzoeken blijkt dat energie opwekken uit wind niet rendeert. In Duitsland stoppen ze er mee nu de overheid niet meer bijdraagt. Waar zijn we in Nederland nu weer mee bezig?

Met vriendelijke groet,
Blokker
Door Blokker (niet relevant) op
Wat mij verbaasd is dat de provincies en rijk zich druk maken over windmolen parken terwijl uit onderzoeken blijkt dat energie opwekken uit wind niet rendeert. In Duitsland stoppen ze er mee nu de overheid niet meer bijdraagt. Waar zijn we in Nederland nu weer mee bezig?

Met vriendelijke groet,
Blokker
Door windhandel op
Provincies tevreden over grote windparken.
Alleen politiek draagvlak. maar hoe ver staat de politiek van de burgers?
De bewoners van de gebieden denken er anders over.
Er is zelfs een vereniging opgericht NederLandse Vereniging Omwonende Windturbines (NLVOW).
Provincie Drenthe heeft de Veenkoloniën aangewezen tot eeuwige jachtvelden van de windindustrie op basis van onderzoek van NEWCOM wat achteraf niet juist bleek te zijn.
Want er was toen en nu geen draagvlak.
En hoe herstel je die fout of gewoon oogkleppen voor en doorgaan, ziende blind en horende doof.
Horizonvervuiling, Geluidsoverlast, LFG , slagschaduw en de sociale cohesie is al op veel plaatsen verstoord.


.
Door peter op
hoever kun je als provincie van de mensen afstaan! en dan straks weer klagen dat de opkomst bij de verkiezingen zo laag is. beste provinciebestuurders...... stop die windmolen onzin.
Door C. Boogaard op
Horizonvervuiling - lawaai en slagschaduw - te vaak niet productief - 2/3 van de tijd is backup conventionele centrale nodig.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
Waarom inderdaad niet iedereen zonnecollectoren.
Onbegrijpelijk en zonde van de (nog) mooie landschappen.
Door henk@ op
er moet heel snel een onderzoek komen naar de financiele praktijken rondom windmolens. de energiemaatschappijen ontvangen veel geld via duurzaamheidsheffingen en enorme subsidies op het plaatsen van windturbines. en brussel slaapt lekker verder.
Door Klaas op
Provincies die blij zijn dat ze een politiek punt hebben gescoord! Hoe ver kun je van je mensen afstaan. Wel een onderdeel van het spel gewonnen, maar niet voorkomen dat gewone mensen met industriële windturbines worden opgezadeld. Politici, bedenk nou eens waar het echt om gaat. Kijk op www.houfrieslandmooi.nl, het comite dat vecht voor het behouden van een mooi landschap.
Door Klaas op
Provincies die blij zijn dat ze een politiek punt hebben gescoord! Hoe ver kun je van je mensen afstaan. Wel een onderdeel van het spel gewonnen, maar niet voorkomen dat gewone mensen met industriële windturbines worden opgezadeld. Politici, bedenk nou eens waar het echt om gaat. Kijk op www.houfrieslandmooi.nl, het comite dat vecht voor het behouden van een mooi landschap.