of 59185 LinkedIn

Provincies moeten sturen op nieuwe kantoren

De huidige voorraad veroudert en raakt uit de gratie. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland zouden zelfs tekorten kunnen ontstaan. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB).

Ondanks de kantorenleegstand, blijft er de komende dertig jaar behoefte aan nieuwe kantoren. De huidige voorraad veroudert en raakt uit de gratie. In de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland zouden zelfs tekorten kunnen ontstaan. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB).  De provincies hebben een belangrijke rol bij het aanwijzen van geschikte locaties.

Voorraad groot genoeg

In de beleidsstudie ‘De toekomst van kantoren’ hebben de planbureaus aan de hand van twee scenario’s de kantoorbehoefte in kaart gebracht. In beide scenario’s – sterke of beperkte economische groei – is de huidige kantorenvoorraad groot genoeg om de behoefte op te vangen. Bij sterke economische groei bedraagt de kantoorbehoefte in 2050 ongeveer 48 miljoen vierkante meter. Dat is 95 procent van de omvang van de huidige kantorenvoorraad, aldus de studie. In het lage groeiscenario daalt de kantoorbehoefte naar een oppervlak van minder dan 30 miljoen vierkante meter. In 2030 komt dat neer op 67 procent van de huidige voorraad en in 2050 op 54 procent.

 

Niet kwantiteit maar kwaliteit

Punt is echter dat de kantorenbehoefte niet alleen om kwantiteit draait, maar ook met kwaliteit te maken heeft, aldus de opstellers. “Nieuwbouw van kantoren zal nodig blijven, omdat bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties verouderen en incourant raken. Dit geldt zowel in het hoge als in het lage economische scenario.” Wel zijn er verschillen per regio. In het hoge groeiscenario zouden, bij een gelijkblijvende kantorenvoorraad en rekening houdend met een frictieleegstand van 5 procent, (in 2050) tekorten kunnen optreden in de provincies Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland.

 

Rol provincies

Nieuwbouw vindt bij voorkeur plaats op goed bereikbare locaties met een groot en divers voorzieningenaanbod in de nabijheid, volgens de planbureaus. Bij het aanwijzen van de locaties kunnen provincies een belangrijke rol spelen, volgens PBL en CPB, omdat zij in staat zijn bovenlokale keuzes te maken en het juridische instrumentarium ter beschikking hebben om die vervolgens af te dwingen. Zij kunnen voorkomen dat er een concurrentieslag tussen gemeenten ontstaat om de laatste kantoormeters.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Petra, in het kader van de klimaatverandering is het in ieder geval verstandig om kantoren bij voorzieningen neer te zetten die +6 NAP liggen. Dan weet je zeker dart die er in 2050 nog liggen...toevallig wordt dat wel hard zoeken in de Randstad.

Door Petra op
"Nieuwbouw vindt bij voorkeur plaats op goed bereikbare locaties met een groot en divers voorzieningenaanbod in de nabijheid"

Wat wordt hier nou toch mee bedoeld? Een treinstation? Een parkeerterrein? Betaalbare woningen? Meer heb je toch niet nodig in deze steeds verder digitaliserende samenleving?

Ik weet nog wel een paar locaties, maar die liggen buiten de 4 genoemde provincies......
Het wordt tijd dat er een hek om de randstad wordt gebouwd en dat ze het daarbinnen eens fijn samen uitzoeken, dan doen wij dat buiten het hek ook.
Door KoosZ op
"Provincies moeten dit. Provincies moeten dat".

Provincies kunnen het best helemaal opgeheven worden. een volstrekt overbodige bestuurslaag. Zeker nu de gemeenten door fusies groter worden en steeds meer bestuurskracht krijgen.

Provincies voegen niet toe. Sterker, ze liggen eerder dwars bv. bij realisering van woningbouwprojecten.

Provincies zijn dumpplekken voor uitgerangeerde politici geworden. Deze week sneuvelde er een, Jaques Tichelaar (Drenthe). Maar die kon eerst wel ruim 7 jaar lang ongehinderd zijn gang gaan met het bevoordelen van vriendjes en familieleden. En wat voegen een Jaap Smit (Z-H) of een Johan Remkes (N-H) nu eigenlijk toe. Beetje kandidaat-burgemeesters selecteren en waarnemers benoemen. En dat voor een megadik salaris.

Trouwens, die Planbureaus kunnen ook beter opgeheven worden. Voegen evenmin iets toe. Zij zijn alleen spreekbuizen van de departementen.
Door doeterniettoe (-) op
TL;DR: vervangen en vernieuwen van (kantoor)panden blijft nodig.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het gaat niet alleen om nieuwe locaties en de bouw van nieuwe kantoren, maar ook om de afbraak of anders bestemmen van oude afgeschreven kantoorgebouwen (soms bouwvallige troep). Daar is bijv. ook bij de methodiek voor fiscale afschrijvingen meer rekening mee te houden.
Door Erik Kleijn op
Voor iedereen die interesse heeft voor de cultuurhistorische aspecten van oude kantoorpanden, bijvoorbeeld met het oog op besluitvorming over ontwikkeling of sloop is onderstaande brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (maart 2013)een aanrader.

https://publicaties.cultureelerfgoed.nl/sites/de …
Door Opmerker (orig) op
Nou, een mooie opdracht voor de betreffende provincies. Via de ruimtelijke regels kunnen zij die opdracht goed regelen in overleg met de gemeenten.
Maar voorlopig mogen de gemeenten zich richten op echte lokale zaken. Dat is een stukkie gezonder nu, dan het maaien van meters ten behoeve van kantoren.
Laat Nederland toch eerst al die lege "verouderde" kantoormeters in kwaliteit renoveren!
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Dit is toch totaal ongeloofwaardig