of 59561 LinkedIn

Provincies kunnen vergunningen uitgeven: PAS is rond

Met de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) willen rijk en provincies twee doelen tegelijk bereiken: natuurherstel en nieuwe ontwikkelruimte bieden voor bedrijven en infrastructuur.

Provincies en het rijk zijn het eens geworden over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Vanaf 1 juli kunnen de provincies na een lange impasse de stapel vergunningaanvragen voor stikstofgevoelige activiteiten gaan wegwerken.

Aan de slag met natuurherstel

Tegelijkertijd zullen ze flink vooruitgang moeten boeken met maatregelen voor natuurherstel. Alleen dan blijft in de toekomst ontwikkelruimte voor groei van bedrijven en uitbreiding van infrastructuur mogelijk in gebieden met kwetsbare natuur. Dat was de afgelopen jaren problematisch. De grote stikstofuitstoot door landbouw, verkeer en industrie schaadt de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden.

 

Ontwikkelruimte voor nieuwe plannen

Met de PAS willen rijk en provincies twee doelen tegelijk bereiken: natuurherstel en nieuwe ontwikkelruimte bieden voor bedrijven en infrastructuur. Provincies zijn sinds de decentralisatie van het natuurbeleid verantwoordelijk voor het herstel van de kwetsbare gebieden. Het rijk zorgt voor de bronmaatregelen die de stikstofuitstoot moeten beperken, zoals stalmaatregelen en het aanscherpen van de eisen voor emissiearm bemesten. Op die manier ontstaat “ontwikkelruimte” voor nieuwe plannen.

 

Geloofwaardigheid

In de PAS zijn doelstellingen geformuleerd die over zes jaar moeten zijn behaald. Dat wordt nog flink aanpoten voor alle partijen. IPO-directeur Gerard Beukema is dan ook blij dat de provincies en de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu deze week overeenstemming bereikten over het uitvoeringsprogramma. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) stuurder daarover gisteravond een brief aan de Tweede Kamer. De PAS treedt op 1 juli in werking. ‘Verder uitstel had de geloofwaardigheid van het instrument aangetast’, zegt hij. ‘Het is een heel ingewikkeld traject geweest en dat zal het ook wel blijven, maar wij gaan ervan uit dat we nu een goede start kunnen maken. De provincies kunnen nu eindelijk de stapel vergunningaanvragen die er ligt gaan wegwerken. Dat gaat om aanvragen in de landbouw, maar zeker ook op bedrijventerreinen en door heel Nederland, van de Eemshaven tot de Rijnmond.’

 

Prioritaire projecten

Rijk en provincies gaan nu eerst aan de slag met de lijst prioritaire projecten die met de Tweede Kamer is vastgesteld. Dat gaat om belangrijke economische ontwikkelingen, zoals de Floriade in Almere, de energiecentrale in de Eemsmond en infrastructuurprojecten. Daarnaast is er nog ruimte voor kleinere uitbreidingen, bijvoorbeeld in de landbouwsector.

 

Disbalans corrigeren 

Beukema is niet bang dat een run op de ontwikkelruimte niet kan worden bijgebeend door herstelmaatregelen aan de natuur. Onderdeel van de PAS is een monitoringsysteem om het natuurherstel en de beschikbare ontwikkelruimte te kunnen volgen. De eerste evaluatie vindt al na een half jaar plaats. Uiterlijk 15 december vindt een eventuele herziening plaats, hebben de partijen afgesproken. Daarna gebeurt dat vanaf juli jaarlijks. Beukema: ‘Als er een disbalans in de doelstellingen blijkt te ontstaan, dan kunnen we dat corrigeren.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bert op
Als buitenstaander op dit onderwerp lees ik hier: sjacheren, koehandel, en op termijn schone lucht de nek omdraaien.. beschermd door de politiek knalt de landbouwsector uit z'n voegen en is het wachten tot het moment waarop Nederland internationaal teruggefloten wordt
Door Gijsbert op
Het Kievitsei is eindelijk uitgepoept. Nu nog uitbroeien en we hebben er weer een gedrocht aan regelgeving bij. Deze ballenbak voor politici is een hele grote speeltuin. Resultaat nul en bergen papier.