of 61869 LinkedIn

Provincies buigen zich over bescherming grondwater

Provincies gaan, samen met het rijk, uitwerken in welke gebieden voor de toekomst grondwater beschermd moet worden. Bestaande drinkwaterwinningen zijn beschermd en tot 2023 vindt geen schaliegaswinning plaats, staat verder in de visie.

Provincies gaan, samen met het rijk, uitwerken in welke gebieden voor de toekomst grondwater beschermd moet worden. Dat staat in de Structuurvisie Ondergrond die vanaf volgende week ter inzage ligt. Bestaande drinkwaterwinningen zijn beschermd en tot 2023 vindt geen schaliegaswinning plaats, staat verder in de visie.

Balans tussen bescherming en gebruik

Eerder dit jaar sprak de Tweede Kamer zich al uit tegen schaliegaswinning gedurende de looptijd van het Energieakkoord (tot 2023). De winning kan schade aan bodem en milieu veroorzaken. In de Structuurvisie Ondergrond stelt het kabinet dat het het gebruik van de ondergrond op een veilige, duurzame en efficiënte manier mogelijk wil maken. “Dat betekent steeds zoeken naar de balans tussen het beschermen van het grondwater voor de drinkwatervoorziening en het benutten van de ondergrond voor de  overgang naar een duurzame energievoorziening.”

 

Provincies kijken naar waterwingebieden

De structuurvisie bevat het ruimtelijke beleid voor de verschillende nationale belangen die met de ondergrond zijn gemoeid, zoals drinkwatervoorziening en de winning van aardgas, olie, geothermie en opslag van stoffen in de ondergrond. Samen met de provincies buigt het kabinet zich over de vraag welke gebieden moeten worden beschermd voor toekomstige grondwaterwinning. In elk geval zijn bestaande drinkwaterwinningen tot beschermd gebied verklaard.

 

Samen met bedrijfsleven

Volgens minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is Nederland mondiaal toonaangevend met een nationaal plan voor de ondergrond, dat tot stand is gekomen in afstemming met onder meer het bedrijfsleven en met afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid.

 

Kompas voor gemeenten en initiatiefnemers

Het kabinet noemt de structuurvisie een kompas voor de ondergrond. “De structuurvisie moet er voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de diepe ondergrond. Zo staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet.” De ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 ter inzage.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners