of 59761 LinkedIn

Provincie zet Staphorst onder druk om windmolens

De provincie Overijssel wil dat Staphorst “onverwijld” medewerking verleent aan plannen voor windmolens. Als de gemeente dat blijft weigeren, zal de provincie de plannen zelf doordrukken, met een provinciaal inpassingsplan. Dat kondigen Gedeputeerde Staten aan in een brief aan Provinciale Staten over de opgave voor windenergie.

De provincie Overijssel wil dat Staphorst “onverwijld” medewerking verleent aan plannen voor windmolens. Als de gemeente dat blijft weigeren, zal de provincie de plannen zelf doordrukken, met een provinciaal inpassingsplan. Dat kondigen Gedeputeerde Staten aan in een brief aan Provinciale Staten over de opgave voor windenergie.

Nog drie of vier molens 

Overijssel dreigt de windopgave niet te kunnen realiseren, mede door de weigering van Staphorst om initiatiefnemers hun windprojecten te laten uitvoeren op gemeentelijk grondgebied. De provincie moet in 2020 85,5 MW windenergie opwekken, zo is afgesproken met het rijk. Op dit moment heeft Overijssel daarvan 43 MG gerealiseerd, met zeventien windmolens. Tot 2020 zit er nog voor 32 MW concrete plannen in de pijplijn, waaronder het vervangen van drie bestaande windmolens in Staphorst. Bij elkaar is het echter onvoldoende om de provinciale opgave te halen. Daarvoor zijn nog drie of vier windmolens extra nodig in de provincie.

 

Tegenwind

Overijssel had wat tegenwind. Eerst werd de oorspronkelijke opgave verhoogd van 80 naar 85,5 MW. Daarna bleek dat de omvang van windpark De Veenwieken naar beneden moest worden bijgesteld, vanwege wettelijke beperkingen; de molens verstoorden radar. Sommige projecten vielen om diverse redenen af, andere plannen bleken minder vermogen op te leveren dan gedacht. In diverse gemeenten zijn plannen nog in de beginfase; die kunnen niet meer meetellen voor de opgave in 2020. En Staphorst ligt dwars. Ondanks eerdere afspraken wil de gemeente niet meewerken aan het plaatsen van nieuwe windmolens, melden GS.

 

Provinciaal inpassingsplan

Juist in Staphorst heeft de provincie kansrijke zoekgebieden aangewezen. Aan de initiatieven die daar worden ontplooid wil de gemeente echter geen medewerking verlenen, stelt Overijssel. De provincie treedt nu met het gemeentebestuur in contact en vraagt Staphorst  om “onverwijld de planologische voorbereiding ter hand te nemen”, aldus GS. Doet Staphorst dat niet, dan is de provincie bereid om zelf planologisch ruimte te maken voor windmolens, middels een provinciaal inpassingsplan, zo kondigen GS aan. De provincie overrulet dan de gemeentelijke autonomie.

 

Tempo te laag

Ondertussen gaat de provincie ook  in overleg met de overige gemeenten in Overijssel om initiatieven te bevorderen en te versnellen om zo de afgesproken taakstelling voor windenergie te halen. Overijssel is niet de enige provincie die problemen heeft met de taakstelling. Gisteren maakte de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) bekend hoeveel molens er afgelopen jaar zijn geplaatst op land en zee: in totaal 229. In dat tempo gaat Nederland de doelstellingen uit het Energieakkoord nooit halen, aldus de branchevereniging.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Han op
Beste Henk, waarom is het toch nodig meteen op de man te spelen? Kunnen we in dit land niet meer gewoon met elkaar van mening verschillen zonder elkaar meteen zwart te maken of respectloos te behandelen?
Mijn zorg is dat vaak op verkeerde feiten meningen gebaseerd zijn. Mijn stellingen zijn anders dan jij stelt wel degelijk feiten. De bronnen hiervoor zijn gerenommeerde onafhankelijke instellingen: CE Delft en ECN. Dat laat onverlet dat je mijn pro-argumenten van betaalbare energie-onafhankelijkheid niet onderschrijft of contra-argumenten belangrijker vindt en dus tegenstander blijft van windenergie.
Door Henk Donkers op
"Overijssel had wat tegenwind."
Ja, op deze manier komen we natuurlijk nooit aan de doelstellingen voor (tegen)windenergie.
Door Henk op
Han heeft kennis van de feiten, maar jammer dat hij geen feiten noemt, maar ongefundeerder meningen! Verbeter de wereld Han en begin bij jezelf. En zet tegelijk een paar van die molens in je eigen achtertuin :)
Door Han op
Weer veel onderbuik reacties zonder enige kennis van de feiten. Dat praat natuurlijk wel makkelijk.
1) we willen betaalbare (duurzame energie. Wind op land is met afstand de goedkoopste vorm. Zon 'slurpt' veel meer subsidie maar neemt ook veel meer ruimte (6x) in beslag en is op dit moment nog geen compleet alternatief voor wind (maar wel aanvullend).
2) gas en kolen worden eigenlijk ook 'gesubsidieerd'. Als dit mee gerekend wordt is wind nu al iets goedkoper dan kolen en zeker dan gas. We willen ook niet afhankelijk zijn van Poetin en Midden-Oosten ed, toch?
3) we wekken pas 6% duurzaam op dus er moet nog heel veel gebeuren. We hebben dus niet de luxe om te kiezen tussen wind, zon en warmte maar moet en, en, en. Voordeel van wind is dat als het over paar decennia niet nodig is deze weer zonder schade aan landschap/natuur weer weggehaald kunnen worden.
4) Alles went: in 18e eeuw vonden mensen windmolens 'helse machines', werk vd duivel. Nu staat Kinderdijk op de Werelderfgoedlijst. De koeien zouden zure melk gaan leveren toen de eerste treinen gingen rijden.
Door Janneke op
De zin en onzin van windmolens is nu toch wel voldoende beschreven zou je zeggen. Wat een goedkope manier van doordrukken door deze maar ook andere provincies en natuurlijk vooral door het Rijk.
Door Henk op
@jan.: dingen roepen die onjuist zijn, past wel bij de argumenten van de voorstanders van windmolens . Verdiep je in de materie! Het is nog erger zelfs: windmolen van 5 jaar oud worden alweer vervangen door nieuwe, hogere molens met nog meer subsidie dan 5 jaar geleden.
Door Jan op
Windenergie is binnenkort, door de enorme daling van de productiekosten van windmolens, niet meer afhankelijk van subsidie, dus dat argument gaat al niet meer op. Als niemand er geluidsoverlast van heeft, blijft alleen het visueke aspect over. Weeg dat eens af tegen de noodzaak af te stappen van de traditionele energiebronnen met al hun nadelen!
Door subsidie slurper op
Laat Audri zich aub verdiepen wat de invloed van windmolens heeft op mensen , en wat de kosten zijn van die subsidiemolens het gaat de aanvragers alleen om de subsidie! .gevolgen de bevolking mag steeds meer betalen voor de elektra om de subsidie te onderhouden! wind is niet voorspelbaar
Door Audri op

Wat wordt er weer negatief gereageerd, over subsidie e.d.
De meeste tegenstanders wonen verder van hun werk
( reiskostenforfait is ook een vorm van subsidie )
Vele rijden in hybride en elektrische auto's ( vol met belastingvoordelen, o.a. bijtelling ( is ook een vorm van subsidie ) om vervolgens te "sterkeren" aan een kolengestookte centrale !

Relevante Parlementaire Dossiers