of 61819 LinkedIn

Provincie verwacht meer van Tata Steel

Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet de verbeteringsplannen van Tata Steel als een begin. Ook de zorgen van de gemeente Beverwijk zijn nog niet weggenomen, vooral niet over de uitstoot van schadelijke stoffen als lood en vanadium.
Reageer

Het provinciebestuur van Noord-Holland ziet de verbeteringsplannen van Tata Steel als een begin. Gedeputeerde Adnan Tekin vindt ze echter niet concreet genoeg en mist een duidelijke planning. Hij verwacht dat het staalbedrijf in IJmuiden snel een milieuplan opstelt ‘met concrete maatregelen die aansluiten bij onze omgevingsvisie en verscherpte leefbaarheidsnormen die we gaan hanteren’.

Hinder voor omwonenden 
Tekin vindt het wel ‘heel goed’ dat Tata een plan heeft opgesteld om de hinder voor omwonenden aan te pakken. De omgeving heeft volgens hem behoefte aan duidelijkheid over wat er op korte en lange termijn gaat veranderen. In het document staan maatregelen die het bedrijf tot 2030 wil nemen. ‘Als dit een tienjarenplan is, is dat te lang’, reageert Tekin. De staalproducent liet eerder weten op korte termijn resultaten te verwachten.

Uitstoot van schadelijke stoffen
Ook de zorgen van de gemeente Beverwijk zijn nog niet weggenomen, vooral niet over de uitstoot van schadelijke stoffen als lood en vanadium. Wel laat Tata Steel volgens het gemeentebestuur zien ‘de hinder naar de omgeving serieus te nemen’. Het college van burgemeester en wethouders vraagt zich verder af welke resultaten de reeks onderzoeken die Tata nog wil doen gaan opleveren.

Onderzoek gezondheid inwoners
De provincie laat de komende tijd de luchtkwaliteit en gezondheid van inwoners nader onderzoeken. ‘Het zou Tata sieren om daar niet op te wachten en al spoedig extra maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren’, zegt Tekin. Het provinciebestuur wil Tata ervan overtuigen niet alleen aan EU-normen te voldoen, maar ook aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ‘Omdat de WHO-advieswaarden nog niet verplicht zijn, willen bedrijven als Tata zich hier niet aan houden’, stelt de provinciebestuurder echter vast.

Kritisch op gang van zaken
In het provinciehuis in Haarlem is het laatste woord over Tata Steel nog niet gezegd. Diverse partijen in Provinciale Staten willen snel opheldering over de uitstoot van Tata en partnerbedrijf Harsco. Ook Tweede Kamerleden zijn kritisch over de gang van zaken rond het bedrijf. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners