of 60220 LinkedIn

Provincie: plannen Enkhuizer Zand in strijd met regels

Het plan van de gemeente Enkhuizen om een recreatieoord met huisjespark te bouwen op nieuw gewonnen land aan de IJsselmeerkust, is in strijd met de ruimtelijke regels. Dat zegt het Noord-Hollandse provinciebestuur in antwoord op vragen vanuit Provinciale Staten.

Het plan van de gemeente Enkhuizen om een recreatieoord met huisjespark te bouwen op nieuw gewonnen land aan de IJsselmeerkust, is in strijd met de ruimtelijke regels. Dat zegt het Noord-Hollandse provinciebestuur in antwoord op vragen vanuit Provinciale Staten.

Verrommeld

Het Enkhuizer Zand is in de jaren vijftig al gerealiseerd op gewonnen land, maar het opgespoten strand is door afslag flink kleiner geworden, en de omgeving is verrommeld. De gemeente wil de kuststrook daarom verbreden en opnieuw inrichten. Om dat te betalen kan een ontwikkelaar zo’n 180 recreatiewoningen bouwen, deels op strekdammen in nieuw op te spuiten land.

 

Tegenstand

Maar er is veel tegenstand van onder andere omwonenden, de ondernemers in het gebied, het Zuiderzeemuseum en de vereniging Heemschut, die vreest dat de omgeving van het monumentale vissersstadje te veel wordt aangetast en dat de beeldkwaliteit omlaag gaat door de strekdammen met bebouwing. Bovendien werd het plan vorig jaar nog aangepast. De oorspronkelijk 5 hectare landwinning werd verhoogd naar 7 ha.

 

Milieu

Volgens de provincie is dat niet volgens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het plan houdt te weinig rekening met het Zuiderzeemuseum, de milieueffecten zijn niet duidelijk en de waterveiligheid is in het plan onvoldoende geborgd. Omdat het om een natura2000-gebied gaat, is de kans groot dat ook de recente stikstofuitspraak van de Raad van State invloed heeft op het plan. Volgens die uitspraak mogen werkzaamheden in natuurgebieden niet meer voetstoots uitgaan van toekomstige gunstige milieueffecten als compensatie voor het tijdelijk verhogen van de stikstofuitstoot door die werkzaamheden.

 

Standje

In een brief aan de gemeente deelt de provincie een standje uit: het ontwerp-bestemmingsplan werd te kort voor de inzagelegging aan de provincie gestuurd om het goed te beoordelen. Noord-Holland wil nu meer uitleg van Enkhuizen. En de provincie waarschuwt: als het bestemmingsplan niet aan de regels voldoet, dan zal ze haar interventiemacht gebruiken. De gemeenteraad van Enkhuizen bespreekt het plan in september.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.