of 59250 LinkedIn

Provincie laat zien wie baas is

De omgevingsvergunning die de gemeente Amsterdam afgaf voor de plaatsing van windmolens is op verzoek van de provincie Noord-Holland vernietigd.

De Raad van State (RvS) heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in de slepende kwestie om het plaatsen van windmolens. De hoofdstad is vóór de energieopwekkers, maar de provincie niet. Die ging succesvol in beroep tegen de omgevingsvergunning voor een windturbine bij de locatie Keerkringdijk. De RvS vernietigde de vergunning die de gemeente Amsterdam had verleend.

Provinciaal beleid
In 2014 gaf de gemeente een vergunning af, maar deze was nog niet gepubliceerd. De Provincie Noord-Holland ging in beroep tegen de omgevingsvergunning. Deze zou in strijd zou zijn met het provinciale beleid, dat aangeeft dat windmolens op minstens 600 meter van behuizing moeten zijn geplaatst, dat is twee keer de landelijke norm. Daarnaast moeten voor elke nieuwe windmolen, twee oude windmolens verdwijnen

Spanning
De plaatsing van windmolens levert spanning op tussen meer gemeenten, provincies en rijk. Zo speelt er ook een conflict tussen bijvoorbeeld de gemeenten Veendam, Emmen en de Drentse Veenkoloniën enerzijds en het ministerie van Economische Zaken anderszijds. Dit gaat over de mogelijke aanleg van een groot windmolenpark. Het rijk heeft hier zowel de gemeenten als de provincies buitenspel gezet.

Zeggenschap gemeenten
De VNG gaf al eerder aan dat gemeenten veel meer zeggenschap moeten krijgen over de komst van windmolens op hun grondgebied. Nu wordt dat nog teveel bepaald door de provincies, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten moeten autonoom kunnen kiezen hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie: met windmolens, zonnevelden, aardwarmte of anderszins.

Dwang is nodig
Minister Kamp liet eerder weten dat de dwang nodig is om ervoor te zorgen dat de provincies hun taakstelling van gezamenlijk 6000 megawatt windenergie op land halen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Ik kom uit een tijd waar veel dwang aanwezig was..........
Die periode herdenken we nog steeds!

En dan de lokatie: ik zie nog steeds geen aangewezen plekken nabij Wassenaar, Laren, Het Gooi........
Door M Merkelbach op
Ik hoop van harte dat de bestuurders van de provincie Noord-Holland zich serieus zullen buigen over het nieuwe klimaatakkoord en de consequenties die daaruit voortvloeien.
Door ben op
Het is goed dat de provincie bepalen waar de windmolens worden geplaatst. Dit hoort ook bij hun functie voor toetsing van de ruimtelijke plannen en de ruimtelijke kwaliteit. Dit leidt niet tot versnippering van de uiteindelijke doelstelling waaraan de provincies zich hebben geconformeerd aan het Rijksbelang. Gemeentes moeten zich daarin niet mengen met eigen plannetjes zo ontstaat er wildgroei en daar is niemand bij gebaat ook de gemeente niet.
Door Niels op
Laat mensen zich op lokaal niveau uitspreken hoe ze hun overlast geregeld willen hebben. Amsterdam is daarin niet hetzelfde als Volendam.
Door Ivo op
Met name de afstand tot woningen moet goed bewaakt worden. De klachten op het gebied van geluid zijn veel groter dan steeds is aangenomen.
Het zou goed zijn als deze normen (liefst nog groter) wetgeving zouden worden.