Hoeveel edelherten er precies moeten worden afgeschoten, is in oktober pas bekend. Volgens de commissie Van Geel, die Flevoland adviseerde over de toekomst van de Oostvaardersplassen, was er in april een overschot van 980 herten. Later in het voorjaar en in de zomer zijn er nog dieren geboren. In oktober worden de edelherten en de paarden opnieuw geteld. Er mogen in totaal 1100 grote grazers in het natuurgebied overblijven. Op termijn geldt een maximum van 1500 beesten.

 

Anticonceptie

GS hebben in de zomer op aandrang van Provinciale Staten nog gezocht naar alternatieven voor afschot van de edelherten. Volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden zou vangen en verhuizen de dieren teveel stress opleveren. De Universiteit Utrecht zegt dat natuurlijke vermindering van de kudde met behulp van anticonceptie op de korte termijn geen geschikte methode is. Of dat op de langere termijn wel kan, wil de universiteit eventueel nader onderzoeken.

Voedseltekort

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet fors omlaag, omdat de dieren het als vogelreservaat bedoelde gebied helemaal hebben afgegraasd. Afgelopen winter leidde voedseltekort bij de dieren tot uit de hand lopende demonstraties en uiteindelijk een besluit tot bijvoeren. De Oostvaardersplassen worden opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer zal in de toekomst ,,sturen'' op de aantallen grazers. Ook de runderen krijgen meer zorg. Het oorspronkelijke beleid van wilde natuur zonder menselijk ingrijpen wordt losgelaten.

 

Demonstratie

Tegen het besluit van GS kan nog bezwaar worden gemaakt. Er lopen ook al twee juridische procedures over de status van het wild in het gebied. Actievoerders hebben voor 30 september een demonstratie aangekondigd. In de tijd van het afschot van de herten komt er extra toezicht in het natuurgebied, aldus de provincie. (ANP)